GOAB verbreed

Binnen gemeenten wordt het GOAB steeds meer afgestemd met aanpalende beleidsterreinen, zoals harmonisatie voorschoolse voorzieningen, zorgstructuur, IKC-ontwikkeling, aansluiting PO-VO en gelijke kansen in het onderwijs. Op deze pagina's informeren wij u hierover.

Deel deze pagina: