Onderzoek

Landelijke evaluatie
Schakelklassen kunnen een goed instrument zijn om onderwijsachterstanden te bestrijden. Onderzoekers van ITS en Kohnstamm Instituut hebben in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek gedaan naar de verdere schoolloopbanen van de voormalige schakelklasleerlingen. Het tweede vervolgonderzoek bij leerlingen die in 2006-2007 of 2007-2008 in een schakelklas hebben gezeten, gaat over de onderwijsprestaties van deze leerlingen aan het eind van de basisschool en hun verdere schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs.

Een van de conclusies van het eerste vervolgonderzoek was dat leerlingen die in een onderbouwschakelklas hadden gezeten na terugkeer in de reguliere groep opnieuw een achterstand opbouwden. Aan het eind van de basisschool is het verschil echter weer verdwenen. Er was dus sprake van een tijdelijke terugval.
Leerlingen die in een bovenbouwschakelklas of kopklas hebben gezeten (groep 5 of hoger), kregen geen terugval. Zij zijn doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs en hebben het resultaat van de inhaalslag die ze tijdens het schakeljaar hebben gemaakt weten vast te houden.
De onderzoekers pleiten ervoor om jonge schakelklaskinderen ook ná het schakeljaar nog extra begeleiding te geven, en het schakeljaar te beschouwen als een onderdeel van een integrale aanpak die niet gedurende één jaar, maar gedurende de hele schoolloopbaan vorm moet krijgen. De gunstige resultaten rechtvaardigen de conclusie dat schakelklassen een goed instrument kunnen zijn om onderwijsachterstanden te bestrijden, waarmee de onderzoekers de landelijke evaluatie schakelklassen na zes jaar positief afsluiten.


Inventariserend onderzoek gemeenten en scholen
Sardes heeft in opdracht van het Ministerie van OCW een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de inrichting van schakelklassen, zomerscholen en andere vormen van onderwijstijdverlenging in het primair onderwijs.

In de rapportage 'Schakelklassen, zomerscholen en onderwijstijdverlenging: 10 portretten van goede voorbeelden' is een aantal portretten opgenomen met goede voorbeelden, waaronder ouderbetrokkenheid. Gemeenten en scholen kunnen deze inspirerende verhalen gebruiken om het beleid rondom schakelklassen, zomerscholen en andere vormen van onderwijstijdverlenging verder te ontwikkelen.

Deel deze pagina: