Wet en regelgeving

Vanaf januari 2022 zijn alle kindercentra die voorschoolse educatie aanbieden verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie te zetten. Het doel is de kwaliteit van de voorschoolse educatie op locatie te verhogen door de uitvoering van kwaliteits-verhogende beleidsmaatregelen en/of het coachen van pedagogisch medewerkers.

Dit besluit van 20 september 2019 is een aanvulling op de eerder genomen maatregel in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) ter verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang. Ook daar is sinds 1 januari 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker kinderopvang verplicht.       

    pedagogisch medewerker wet en regelgeving                                                                                                 

 

De kinderopvang werkt sinds 1 januari 2019 al met een pedagogisch beleidsmedewerker/coach ter versterking van het pedagogisch beleid en - praktijk in de kinderopvang vanuit de wet IKK. De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie komt boven op de inzet vanuit IKK en richt zich specifiek op kwaliteitsverhoging van de voorschoolse educatie. Deze pedagogisch beleidsmedewerker wordt gefinancierd via het GOAB. Gemeenten en houders kunnen in samenspraak zelf bepalen of ze de taken van de pedagogisch beleidsmedewerker ve en ko combineren of dat zij daar aparte functies van maken.