Basisschool­leeftijd 4-13 jaar

Als kinderen vier jaar oud zijn maken ze de grote stap naar de basisschool. Voor een groep kinderen en hun ouders zal dit soepel verlopen. De overstap wordt makkelijker als er goed contact is tussen de kinderopvang en de basisschool. Het is fijn voor het kind als er een herkenbare aanpak is op de basisschool. Denk hierbij aan dezelfde dagritmekaarten, herkenbare regels en terugkerende thema’s. Na de overdracht neemt de school het over van de kinderopvang. Dat is tevens het moment dat de rol van de gemeente verandert. Het zwaartepunt van het GOAB ligt dan ook bij de voorschoolse periode. 

Bij de vroegschoolse periode heeft de gemeente meer een regiefunctie. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gehele VVE-aanbod, dus inclusief het vroegschoolse aanbod en de resultaten, vastgelegd in de Resultaatafspraken.  

Naast de resultaten van VVE zijn er nog andere onderdelen in het GOAB die op het bordje van de gemeentes liggen in de basisschoolleeftijd:  de inrichting van schakelklassen of andere vormen van leertijdverlenging zoals zomerscholen.

Deel deze pagina: