Algemene informatie

Vanaf 2022 moet er voor alle ve-locaties een hbo’er beschikbaar zijn als coach en/of als beleidsmedewerker en die werkt aan een kwaliteitsimpuls op voor de voorschoolse educatie. Deze persoon: de pedagogisch beleidsmedewerker gaat gericht aan het werk door locaties op maat te ondersteunen. Ook zal zij kwaliteit verbeterende maatregelen aansluitend op het ve-beleid van de organisatie uitvoeren. Denk daarbij aan coachingsgesprekken met pm’ers op basis van observaties op de groep, verbeteren van de educatieve kwaliteit, ondersteuning bij opbrengstgericht werken en versterken van ouderbetrokkenheid.

In het besluit van 20 september is de wettelijke verplichting voor gemeenten en houders van kindercentra toegelicht. De eerste maatregelen om de kwaliteit van voorschoolse educatie verder te verstevigen is reeds in gang gezet:

de verhoging van het minimaal aantal uren aanbod voorschoolse educatie naar 960 uur voor doelgroeppeuter van 2,5 tot 4 jaar – per 1 augustus 2020.

De verrijking van de voorschoolse educatie met een ‘hbo-geschoolde’-medewerker is gaat per 1 januari 2022 van kracht: de inzet van een pedagogische beleidsmedewerker van 10 uur per doelgroeppeuter, per locatie, per jaar.

Beide maatregelen - dus intensivering aanbod en inzet beroepskrachten op hbo-niveau- is door onderzoek onderbouwd en moet bijdragen aan een verbeterde effectiviteit van voorschoolse educatie. De komende tijd kunnen gemeenten samen met de houders van de kindercentra afspraken maken over de inzet van de ‘hbo’er’ in de voorschoolse educatie - deze functie draagt de naam van pedagogisch beleidsmedewerker.