Praktijkvoorbeelden

Er zijn talloze voorbeelden van criteria die gemeenten gebruiken om de doelgroep te definiëren. We geven er hier twee.

Criteria die de middelgrote gemeente X hanteert zijn:
• opleidingsniveau ouders of verzorgers
• taal- of speelarme omgeving (vast te stellen tijdens huisbezoek)
• taalontwikkeling (Van Wiechenonderzoek/arts consult)
• specifieke criteria zoals dat de omstandigheden waarin het kind opgroeit niet
optimaal zijn voor een goede ontwikkeling
• als een kind al op de peuterspeelzaal zit, kan een pedagogisch medewerker
alsnog een verzoek doen om een vve-indicatie als daartoe aanleiding is.

In de gemeente Utrecht bestaat de doelgroep ‘peuters Voorschoolse Educatie’ uit kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar met laag opgeleide ouders;
• Westerse ouders met beiden hoogste diploma VMBO;
• Niet-Westerse ouders: één van beiden hoogste diploma VMBO;
• Alleenstaande ouders: één van beiden hoogste diploma VMBO.

Daarnaast kunnen kinderen apart worden geïndiceerd voor Voorschoolse Educatie op individuele gronden. Het gaat om kinderen die door een risicovolle (taal-)omgeving het risico lopen op vroege achterstanden. Dit zijn niet automatisch kinderen met een andere thuistaal.

Deel deze pagina: