Doelgroepdefinitie

Voor- en vroegschoolse educatie is bedoeld voor peuters en kleuters met onderwijsachterstand (taal- en/of ontwikkelingsachterstand) of een risico daarop. Om vroeg te beginnen met het tegengaan van die achterstand is voor deze peuters (2 en 3 jaar) en kleuters (4 en 5 jaar) voor- en vroegschoolse educatie beschikbaar. Welke kinderen het precies betreft, is niet zomaar eenduidig vast te stellen. In het basisonderwijs wordt tot nu toe het gewichtencriterium gebruikt om kinderen met achterstanden te identificeren. Kinderen waarvan de ouders een lage opleiding gehad hebben, worden gezien als een risicogroep. Zij krijgen een ‘gewicht’ wat betekent dat scholen extra geld krijgen van OCW om de onderwijsachterstand van deze leerlingen te bestrijden. De doelgroep die in aanmerking kan komen voor voorschoolse educatie in organisaties voor peuter- en kinderopvang, kan in elke gemeente verschillen.

 
Via deze link vindt u meer informatie over de gewichtenregeling. Deze gewichtenregeling wordt vanaf 2019 mogelijk aangepast.

Deel deze pagina: