Doelgroepdefinitie

Voor- en vroegschoolse educatie is bedoeld voor peuters en kleuters met onderwijsachterstand (taal- en/of ontwikkelingsachterstand) of een risico daarop. Om vroeg te beginnen met het tegengaan van die achterstand is voor deze peuters (2 en 3 jaar) en kleuters (4 en 5 jaar) voor- en vroegschoolse educatie beschikbaar.

Bekijk de handreiking Doelgroepdefinitie in de nieuwe GOAB-periode.

Meer informatie staat op de website van de Rijksoverheid

Deel deze pagina: