Actueel

Deel deze pagina:
 • Uitstel urenuitbreiding voorschoolse educatie

  21 mei 2019 | In een brief aan de Tweede Kamer deelt minister Slob zijn besluit om de verplichting tot urenuitbreiding voorschoolse educatie met zeven maanden uit te stellen.    Lees verder

 • Checklist gemeenten: bevorderen integratie jonge vluchtelingenkinderen

  20 mei 2019 | Hoe kun je als gemeente de deelname van jonge vluchtelingenkinderen aan voorschoolse voorzieningen bevorderen? Het Consortium Vluchtelingenpeuters publiceerde een checklist voor gemeenten.    Lees verder

 • Bijeenkomst opgroeien en sociaaleconomische ongelijkheid

  09 mei 2019 | Vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken wat het voor kinderen betekent om op te groeien in armoede en hoe voorzieningen en beleid de omstandigheden kunnen verbeteren.    Lees verder

 • Onderzoek naar vergroten kansengelijkheid door uitbreiding voorschoolse educatie

  02 mei 2019 | Onderzoekers van de Universiteit Utrecht gaan met subsidie van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) een omvangrijk onderzoek uitvoeren naar ontwikkelingen in voorschoolse educatie.    Lees verder

 • Bijeenkomsten toezicht kwaliteitseisen kinderopvang

  01 mei 2019 | GGD GHOR Nederland organiseert extra bijeenkomsten over toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Deze bijeenkomsten zijn wellicht interessant voor kinderopvangondernemers in uw gemeente.    Lees verder

 • Basisscholen, kinderopvang en kindcentra: de stand van het land 2019

  29 april 2019 | Oberon heeft opnieuw landelijk onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang, met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van kindcentra.    Lees verder

 • De Staat van het Onderwijs 2019

  15 april 2019 | Elk jaar in april publiceert de Inspectie van het Onderwijs een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel.    Lees verder

 • Rol van gemeenten bij ouderbeleid

  12 april 2019 | Ouders spelen een uiterst belangrijke rol in het kansen-voor-kinderen beleid. Op 4 april 2019 is de rol van de gemeenten bij het ouderbeleid uitgebreid belicht.    Lees verder

 • Effect vernieuwingen onderwijs nog vaak onduidelijk

  11 april 2019 | De Inspectie van Onderwijs constateert dat er onvoldoende zicht is op verbetering van onderwijskwaliteit door vernieuwende onderwijsconcepten.    Lees verder

 • Drie aangenomen moties over voorschoolse educatie

  04 april 2019 | Afgelopen week zijn drie moties aangenomen over de uitwerking van maatregelen t.a.v. voorschoolse educatie:    Lees verder