Actueel

 • Onderwijs en zorg- 5 miljoen extra voor leerlingen met een emb

  17 november 2019 | Het kabinet stelt vanaf 2020 €5 miljoen extra beschikbaar voor zorg en ondersteuning op school aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking.    Lees verder

 • Landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid 12 februari 2020

  14 november 2019 | Bent u geïnteresseerd in de laatste onderzoeksresultaten en wilt u weten hoe u dit in de praktijk kunt toepassen?    Lees verder

 • Rapport: De Sterkste Schakels

  11 november 2019 | Het NJi, NCJ en Verwey-Jonker instituut onderzochten de werkzame elementen, effectieve innovatieve aanpakken en knelpunten in de samenwerking tussen JGZ, wijkteams en onderwijs.
      Lees verder

 • Buurtmonitor integratie

  01 november 2019 | Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Buurtmonitor Integratie gepubliceerd. Hierin is ook beleidsinformatie te vinden over het onderwijs.    Lees verder

 • Onderzoek non-bereik VE onder inburgeringsplichtingen

  24 oktober 2019 | Naar aanleiding van een motie van de VVD is onderzocht of en hoe voorschoolse educatie verplicht kan worden voor kinderen van inburgeraars.    Lees verder

 • Hoe bestrijd je kansenongelijkheid in het onderwijs? EenVandaag

  24 oktober 2019 | EenVandaag besteedde aandacht aan kansenongelijkheid in het onderwijs.    Lees verder

 • Publicatie Besluit urenuitbreiding en inzet pedagogisch beleidsmedewerker ve

  16 oktober 2019 | Het besluit omtrent de urenuitbreiding en de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie (ve) is vandaag gepubliceerd.
      Lees verder

 • Brochure: Meten resultaatafspraken VVE

  15 oktober 2019 | De brochure geeft handvatten voor een koppeling tussen resultaatafspraken en toets-/observatiesystemen en de organisatie van gegevensverzameling.    Lees verder

 • Toelichting op de voorlopige beschikking: GOAB 2020

  14 oktober 2019 | Er zijn vragen binnengekomen over de verschillen tussen het budget voor 2019 en voor 2020. In afstemming met het Ministerie OCW een toelichting.    Lees verder

 • Publicatie: Extra ondersteuning voor (vve)peuters - voorbeelden uit de praktijk

  10 oktober 2019 | In een nieuwe publicatie zijn goede voorbeelden van extra ondersteuning voor zorgpeuters opgenomen.    Lees verder

Deel deze pagina: