Actueel

 • Nieuwe handreikingen urenuitbreiding voorschoolse educatie

  12 september 2019 | Om aanbieders bij de implementatie van de urenuitbreiding voorschoolse educatie te ondersteunen zijn er twee nieuwe handreikingen verschenen: over de bedrijfsvoering en personele uren.    Lees verder

 • Verslag themabijeenkomst doorgaande lijn

  06 september 2019 | Weet jij als gemeente wat jouw schoolbesturen doen aan onderwijsachterstandenbestrijding? Hebben jullie goede afspraken over een doorgaande lijn?    Lees verder

 • Monitor Implementatie en besteding GOAB

  22 augustus 2019 | Als onderdeel van het monitoring- en evaluatieprogramma onderwijsachterstandenbeleid van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voert het consortium van Sardes, Oberon en Cebeon een monitor uit ...    Lees verder

 • Aanpassing GOAB-uitkeringen door technische wijziging update 25 juli

  25 juli 2019 | Vrijdag 12 juli 2019 informeerde een kamerbrief over de aanpassing van het GOAB-budget. 25 juli is nog een kleine wijziging doorgevoerd.    Lees verder

 • Belangrijke stap bevordering gelijke kansen: 30 GKA-Agenda’s gereed

  19 juli 2019 | Dertig gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld.    Lees verder

 • VNG-adviestabel ouderbijdrage peuterwerk 2020 beschikbaar

  08 juli 2019 | De VNG-adviestabel voor ouderbijdragen voor het peuterwerk 2020 is beschikbaar.    Lees verder

 • Goede voor- en vroegschoolse educatieve programma's hebben generaties lang effect

  04 juli 2019 | Goede vve-programma's kunnen meerdere generaties uit de armoede te halen, blijkt uit nieuwe studies van James Heckman.    Lees verder

 • Extra geld voor verbeteren kinderopvang Caribisch Nederland

  02 juli 2019 | Het kabinet trekt vanaf volgend jaar meer geld uit voor het verbeteren van de kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland.    Lees verder

 • Lees! Een oproep tot een leesoffensief

  27 juni 2019 | De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur hebben 24 juni het advies 'Lees! Een oproep tot een leesoffensief' aangeboden aan de minister van OCW.    Lees verder

 • Ontwerp-jaarwerkplan 2020 Inspectie van het Onderwijs

  25 juni 2019 | In het ontwerp-jaarwerkplan 2020 worden de doelen en activiteiten van de Inspectie van het Onderwijs voor 2020 beschreven.    Lees verder

Deel deze pagina: