Actueel

 • Website EVENING-onderzoek

  27 november 2019 | De website van EVENING is online. EVENING onderzoekt de effectiviteit van de urenuitbreiding van voorschoolse educatie.    Lees verder

 • Brochure: Schakelklassen, zomer-/ weekendscholen en onderwijstijdverlenging

  24 november 2019 | De informatie in deze brochure helpt gemeenten bij het maken van keuzes bij de besteding van goab-middelen.    Lees verder

 • Latere selectie in het onderwijs vermindert ongelijkheid maar ten dele

  21 november 2019 | Uit onderzoek is gebleken dat vroege schoolselectie een belangrijke verklarende factor voor onderwijsongelijkheid is.    Lees verder

 • Onderwijs en zorg- 5 miljoen extra voor leerlingen met een emb

  17 november 2019 | Het kabinet stelt vanaf 2020 €5 miljoen extra beschikbaar voor zorg en ondersteuning op school aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking.    Lees verder

 • Landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid 12 februari 2020

  14 november 2019 | Bent u geïnteresseerd in de laatste onderzoeksresultaten en wilt u weten hoe u dit in de praktijk kunt toepassen?    Lees verder

 • Rapport: De Sterkste Schakels

  11 november 2019 | Het NJi, NCJ en Verwey-Jonker instituut onderzochten de werkzame elementen, effectieve innovatieve aanpakken en knelpunten in de samenwerking tussen JGZ, wijkteams en onderwijs.
      Lees verder

 • Buurtmonitor integratie

  01 november 2019 | Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Buurtmonitor Integratie gepubliceerd. Hierin is ook beleidsinformatie te vinden over het onderwijs.    Lees verder

 • Onderzoek non-bereik VE onder inburgeringsplichtingen

  24 oktober 2019 | Naar aanleiding van een motie van de VVD is onderzocht of en hoe voorschoolse educatie verplicht kan worden voor kinderen van inburgeraars.    Lees verder

 • Hoe bestrijd je kansenongelijkheid in het onderwijs? EenVandaag

  24 oktober 2019 | EenVandaag besteedde aandacht aan kansenongelijkheid in het onderwijs.    Lees verder

 • Publicatie Besluit urenuitbreiding en inzet pedagogisch beleidsmedewerker ve

  16 oktober 2019 | Het besluit omtrent de urenuitbreiding en de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie (ve) is vandaag gepubliceerd.
      Lees verder

Deel deze pagina: