Actueel

 • Nieuwsflits: Stand van zaken subsidie inhaalprogramma’s en vergoedingen voor ouderbijdragen

  14 juli 2020 | Eerder hebben wij jullie via een nieuwsflits bericht over de subsidies voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, over de vergoeding voor de ouderbijdragen ten gevolge van corona ...    Lees verder

 • VNG-adviestabel ouderbijdrage peuterwerk 2020 beschikbaar

  14 juli 2020 | De VNG-adviestabel voor ouderbijdragen voor het peuterwerk 2020 is beschikbaar. De tabel is afgestemd op de Landelijke Kinderopvangtoeslagentabel voor 2020.    Lees verder

 • Tussenrapportage scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen

  09 juli 2020 | De scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen (SVK) werkt diverse scenario’s uit voor het vormgeven van een toekomstig stelsel van kindvoorzieningen.    Lees verder

 • Verzamelbrief staatssecretaris T. van Ark kinderopvang juni

  08 juli 2020 | Staatssecretaris T. van Ark greep het moment aan dat de kinderopvangsector terugkeerde naar de reguliere situatie om de Tweede Kamer via een verzamelbrief te informeren ...    Lees verder

 • Expertmeeting: aandacht voor de mogelijkheden en belemmeringen voor ve bij 0 tot 2,5-jarigen

  30 juni 2020 | Het landschap rondom het onderwijsachterstandenbeleid en het vergroten van kansen voor kinderen verandert. Mede dankzij het actieprogramma Kansrijke Start, is er steeds meer aandacht voor ...    Lees verder

 • Uitslag poll: wat doet uw gemeente aan taalstimulering?

  25 juni 2020 | Gedurende een aantal maanden konden bezoekers van de site een poll invullen over taalstimulering in de gemeente, n.a.v. de mate van ontlezing bij kinderen.    Lees verder

 • Coronavirus - informatie voor GOAB-ambtenaren

  24 juni 2020 | Er komt deze crisisperiode veel op GOAB-ambtenaren af, en er ontstaan vragen over de gevolgen van de coronacrisis. Om de vragen te ondervangen over het ...    Lees verder

 • Ouderbetrokkenheid in vve en primair onderwijs – een overzicht

  16 juni 2020 | De betrokkenheid van ouders kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leerresultaten van hun kinderen. Dit blijkt overduidelijk uit verschillende onderzoeken.    Lees verder

 • Inhaal- en ondersteuningsprogramma alleen voor kindercentra met geregistreerd ve-aanbod

  10 juni 2020 | In de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s VE is aangegeven dat voor de programma’s alleen peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie in aanmerking komen.    Lees verder

 • Nieuwsflits: Informatie over vergoeding ouderbijdragen, regeling subsidie inhaalprogramma’s ve en de inzet van een hbo’er in ve

  09 juni 2020 | Het ministerie van Sociale Zaken heeft meer informatie bekend gemaakt over de vergoeding van de eigen ouderbijdrage voor het door gemeente gefinancierde kinderopvangaanbod. In onze ...    Lees verder

Deel deze pagina: