Actueel

 • Promotieonderzoek naar kwaliteit kindercentra

  28 februari 2020 | Sociaal geëngageerde kinderopvangorganisaties presteren het beste op het gebied van pedagogische kwaliteit en inclusie. Dat concludeert Willeke van der Werf uit onderzoek waarop zij 21 ...    Lees verder

 • Handreiking: 'Omgaan met armoede op scholen'

  14 februari 2020 | De handreiking 'Omgaan met armoede op scholen' is te downloaden. Een handboek voorzien van informatie, tips en suggesties bedoeld om scholen in het basis- en ...    Lees verder

 • Brochure: Inzet GOAB-middelen 2019-2022

  07 februari 2020 | De brochure biedt handvatten aan gemeenten en soms ook aanbieders kinderopvang waar GOAB-middelen wel en niet aan mogen worden besteed. Vanuit de gedachten van de ...    Lees verder

 • In beeld gebracht: Invloed van de harmonisatiewet op deelname van Amsterdamse peuters

  06 februari 2020 | Op 1 januari 2018 is de nieuwe landelijke wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen ingegaan. Alle ouders betalen nu een inkomensafhankelijke bijdrage voor het voorschoolse aanbod ...    Lees verder

 • Schooladvies vergroot ongelijkheid: kinderen van laagopgeleide ouders vaker onderschat

  31 januari 2020 | In Amsterdam is sprake van ongelijkheid in de schooladviezen. Leerlingen uit laagopgeleide gezinnen worden twee keer zo vaak onderschat als kinderen met hoogopgeleide ouders. Die ...    Lees verder

 • Themabijeenkomst VVE en ‘zorgpeuters’

  29 januari 2020 | Donderdag 9 april 2020 vindt de themabijeenkomst VVE en 'zorgpeuters' plaats. Tijdens de (kosteloze) themabijeenkomst wordt er een overzicht gegeven van landelijke trends en inzichten.    Lees verder

 • Conferentie Samen verder met Kansrijke Start

  20 januari 2020 | In de conferentie "Samen verder met een kansrijke start" georganiseerd vanuit VWS in samenwerking met Pharos en het College Perinatale Zorg gaan we samen verder ...    Lees verder

 • Brugklassers hebben vaker achterstand, vooral door lerarentekort

  14 januari 2020 | Scholen merken dat een groeiende groep leerlingen niet het gewenste niveau heeft. Brugklassers hebben vaker achterstand, vooral door lerarentekort.    Lees verder

 • Werk maken van gelijke kansen

  07 januari 2020 | In het boek 'Werk maken van gelijke kansen' staan praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs. Twintig wetenschappelijke kernartikelen zijn vertaald naar de dagelijkse lespraktijk.    Lees verder

 • Nieuwe voorbeelden uitbreiding naar 960 uur

  27 december 2019 | In de handreiking Naar 16 uur voorschoolse educatie (samengesteld door het consortium), hebben wij een aantal praktijkvoorbeelden opgenomen.    Lees verder

Deel deze pagina: