Actueel

 • Toelichting definitieve beschikking GOAB 2020 en voorlopige beschikking GOAB 2021

  06 oktober 2020 | Gemeenten hebben onlangs de definitieve beschikking 2020 en voorlopige beschikking 2021 inzake het GOAB-budget ontvangen. De verschillen tussen de definitieve bedragen 2020 en de voorlopige ...    Lees verder

 • Minidocumentaire kansenongelijkheid (deel 1 - interventies die werken)

  29 september 2020 | Dolores Leeuwin maakte een mini-documentaire over vijf bewezen interventies die kansengelijkheid bevorderen. Het levert waardevolle inzichten op.    Lees verder

 • Aanbod aan GOAB-activiteiten

  22 september 2020 | Ook voor dit schooljaar heeft het GOAB-ondersteuningsteam weer een aanbod aan activiteiten samengesteld. De onderwerpen zijn vastgesteld in overleg met de klankbordgroep bij het ondersteuningstraject ...    Lees verder

 • Onderwijs tijdens COVID-19: zorgen voor het nieuwe schooljaar

  17 september 2020 | Schoolleiders en bestuurders van scholen en instellingen hebben zorgen over de organisatie van het onderwijs dit schooljaar. Onder meer over het in acht nemen van ...    Lees verder

 • Themabijeenkomst: OAB en nieuwkomers

  10 september 2020 | Heb jij als gemeente zicht op de nieuwkomerskinderen? Weet jij wat jouw schoolbesturen doen aan onderwijsachterstandenbestrijding bij deze groep?    Lees verder

 • Sociaal-economische achtergrond van een leerling is van grote invloed op het advies over de vervolgopleiding

  08 september 2020 | De sociaal-economische achtergrond van een leerling is van grote invloed op het advies over de vervolgopleiding, concludeert Kimberley Lek in haar proefschrift Teacher knows best?    Lees verder

 • Overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek

  01 september 2020 | Per thema en onderwijssector is er in kaart gebracht waar en door wie (kleinschalig) onderzoek wordt uitgevoerd naar corona-gerelateerde onderwijsvraagstukken / afstandsonderwijs.    Lees verder

 • Extra middelen tegen leer- en ontwikkelachterstanden door corona: tweede tranche open

  18 augustus 2020 | Scholen of instellingen kunnen tussen 18 augustus en 18 september een aanvraag indienen voor extra middelen om die extra programma's en ondersteuning vorm te geven.    Lees verder

 • Zestien uur opvang voor ieder kind

  05 augustus 2020 | De PO-Raad wil dat ieder kind tot vier jaar minimaal zestien uur in de week toegang krijgt tot een voorschoolse voorziening. Dit zogenoemde 'ontwikkelrecht' (dus ...    Lees verder

 • Wat verandert er in het nieuwe schooljaar voor het primair onderwijs?

  21 juli 2020 | De Onderwijsinspectie start met een nieuw onderwijsresultatenmodel en hanteert een geactualiseerd onderzoekskader, ieder schoolbestuur actualiseert en herwaardeert de directie- en onderwijsondersteunende functies en vanaf nu ...    Lees verder

Deel deze pagina: