Actueel

 • Wat betekent de harmonisatie voor de financiering van voorschoolse educatie?

  11 november 2017 | Peuterspeelzalen worden vanaf 1 januari kinderopvang. Voorschoolse educatie (ve) is gemeentelijk beleid en verandert in principe niet. Gemeenten stellen vast welke kinderen in aanmerking komen ...    Lees verder

 • Proefschrift: hoe ervaren kinderen hun eigen armoede

  10 november 2017 | Asia Sarti onderzoekt hoe kinderen in achterstandswijken in Amsterdam en Hoorn het opgroeien in armoede ervaren en wat hun ideeën en wensen zijn voor het ...    Lees verder

 • Netwerk- en inspiratiebijeenkomst 'Met ouders samen'

  26 oktober 2017 | Gemeente Dordrecht nodigt u uit voor de stedelijke bijeenkomst “Met ouders samen” op 15 november 2017 in het Stadhuis van Dordrecht. De bijeenkomst is bedoeld ...    Lees verder

 • Samenloop VE en kinderopvangtoeslag: opletpunt voor gemeenten

  23 oktober 2017 | Door de harmonisatie krijgt een deel van de ouders met een kind op de peuterspeelzaal recht op kinderopvangtoeslag. Het is wenselijk dat u als gemeente ...    Lees verder

 • Subsidieregelingen vanuit Kansenbeleid

  23 oktober 2017 | Vanaf 1 november kunt u aanvragen indienen voor samenwerkingsprojecten vanuit Gelijke kansen aanpak. Kijk hier voor het actuele overzicht met alle subsidieregelingen.    Lees verder

 • Conferentie 'Doe mee(r) met taal'

  17 oktober 2017 | Op maandag 20 november vindt de conferentie 'Doe mee(r) met taal' plaats in Theater de Meervaart in Amsterdam.    Lees verder

 • Uitnodiging: Combi-bijeenkomsten over Vluchtelingpeuters en VVE

  13 oktober 2017 | Sociaal Werk Nederland, Branchevereniging Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang organiseren de combi-bijeenkomsten over de thema’s Vluchtelingspeuters en VVE.    Lees verder

 • Toelichting ministerie van OCW op regeerakkoord

  12 oktober 2017 | Het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is direct na verschijning door veel betrokkenen bij het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid met veel aandacht gelezen. Er worden door verschillende ...    Lees verder

 • Nieuw regeerakkoord van toekomstig kabinet: meer budget voor VVE en OAB

  10 oktober 2017 | Vandaag hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd. In de paragraaf 1.3 over onderwijs is aangegeven dat er extra ...    Lees verder

 • Kijktip: documentaire 'Je mag altijd bij me komen' (3 oktober, 22:55 uur, NPO2)

  03 oktober 2017 | Op basisschool De Toverberg zitten veel leerlingen uit de achterstandswijk. In het belang van de kinderen bemiddelt Nazyiha tussen school en thuis.    Lees verder

Deel deze pagina: