Actueel

 • Kwaliteit kinderopvang is op orde

  25 januari 2018 | De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is overwegend voldoende tot goed. Dit blijkt uit de eerste meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK).    Lees verder

 • Webinar Breuken in de doorgaande lijn van voor- naar vroegschools

  24 januari 2018 | Vrijdag 26 januari zal Paul Leseman een webinar geven over Breuken in de doorgaande lijn van voor- naar vroegschools.    Lees verder

 • Infographic: overdracht naar de basisschool

  24 januari 2018 | De infographic van Veranderingen Kinderopvang helpt professionals te komen tot een goede overdracht van kinderen die van het kinderdagverblijf naar de basisschool gaan.    Lees verder

 • Groningen wil twee dagen kinderopvang als basisvoorziening

  19 januari 2018 | Wethouder Ton Schroor wil zo snel mogelijk meer uren gaan financieren voor kinderen die nu nog niet naar de kinderopvang gaan.    Lees verder

 • Personeelstekort in kinderopvang: gemeente neemt maatregelen

  19 januari 2018 | De gemeente Amsterdam wil maatregelen nemen om te voorkomen dat er een personeelstekort dreigt in de kinderopvang.    Lees verder

 • De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectief

  19 december 2017 | Bijzonder hoogleraar kinderopvang Ruben Fukkink (UvA) heeft drie literatuurstudies van SZW gebundeld. Dit heeft geresulteerd in het boek ‘de Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectief’.    Lees verder

 • Kinderopvang helpt arbeidsparticipatie én ontwikkeling kind

  15 december 2017 | Kinderopvang bevordert de arbeidsparticipatie van de ouders maar is vooral goed voor de ontwikkeling van kinderen. Met het samenvoegen van (extra) budgetten voor kinderopvang, voorschoolse ...    Lees verder

 • Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018

  15 december 2017 | De Tweede Kamer vergadert de komende week over de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Twee aandachtspunten.    Lees verder

 • Gratis themabijeenkomst Resultaatafspraken

  14 december 2017 | Graag nodigen wij u uit voor de themabijeenkomst over Resultaatafspraken op dinsdag 6 februari 2018 in Utrecht.    Lees verder

 • Starterslab VVE-beleidsambtenaren

  11 december 2017 | Op 25 januari nodigen we startende GOAB-ambtenaren uit om deel te nemen aan het Starterslab (deelname is gratis).    Lees verder

Deel deze pagina: