Actueel

 • Symposium 'Leren is kinderspel?!'

  13 november 2017 | Op woensdag 14 februari 2018 organiseert gemeente Enschede in samenwerking met de VNG een symposium over IKC-vorming en voor-en vroegschoolse educatie (VVE).    Lees verder

 • Wat betekent de harmonisatie voor de financiering van voorschoolse educatie?

  11 november 2017 | Peuterspeelzalen worden vanaf 1 januari kinderopvang. Voorschoolse educatie (ve) is gemeentelijk beleid en verandert in principe niet. Gemeenten stellen vast welke kinderen in aanmerking komen ...    Lees verder

 • Proefschrift: hoe ervaren kinderen hun eigen armoede

  10 november 2017 | Asia Sarti onderzoekt hoe kinderen in achterstandswijken in Amsterdam en Hoorn het opgroeien in armoede ervaren en wat hun ideeën en wensen zijn voor het ...    Lees verder

 • Netwerk- en inspiratiebijeenkomst 'Met ouders samen'

  26 oktober 2017 | Gemeente Dordrecht nodigt u uit voor de stedelijke bijeenkomst “Met ouders samen” op 15 november 2017 in het Stadhuis van Dordrecht. De bijeenkomst is bedoeld ...    Lees verder

 • Samenloop VE en kinderopvangtoeslag: opletpunt voor gemeenten

  23 oktober 2017 | Door de harmonisatie krijgt een deel van de ouders met een kind op de peuterspeelzaal recht op kinderopvangtoeslag. Het is wenselijk dat u als gemeente ...    Lees verder

 • Subsidieregelingen vanuit Kansenbeleid

  23 oktober 2017 | Vanaf 1 november kunt u aanvragen indienen voor samenwerkingsprojecten vanuit Gelijke kansen aanpak. Kijk hier voor het actuele overzicht met alle subsidieregelingen.    Lees verder

 • Conferentie 'Doe mee(r) met taal'

  17 oktober 2017 | Op maandag 20 november vindt de conferentie 'Doe mee(r) met taal' plaats in Theater de Meervaart in Amsterdam.    Lees verder

 • Uitnodiging: Combi-bijeenkomsten over Vluchtelingpeuters en VVE

  13 oktober 2017 | Sociaal Werk Nederland, Branchevereniging Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang organiseren de combi-bijeenkomsten over de thema’s Vluchtelingspeuters en VVE.    Lees verder

 • Toelichting ministerie van OCW op regeerakkoord

  12 oktober 2017 | Het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is direct na verschijning door veel betrokkenen bij het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid met veel aandacht gelezen. Er worden door verschillende ...    Lees verder

 • Nieuw regeerakkoord van toekomstig kabinet: meer budget voor VVE en OAB

  10 oktober 2017 | Vandaag hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd. In de paragraaf 1.3 over onderwijs is aangegeven dat er extra ...    Lees verder

Deel deze pagina: