Actueel

 • Opgroeien en opvoeden in armoede

  29 maart 2018 | Wat betekent armoede voor het dagelijks leven en welbevinden van kinderen? Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde de publicatie 'Opgroeien en opvoeden in armoede'.    Lees verder

 • Regiobijeenkomsten Taalniveau 3F in peuteropvang met voorschoolse educatie

  27 maart 2018 | Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang nodigen u uit voor een bijeenkomst over taalniveau 3F in de voorschoolse educatie.    Lees verder

 • Kind met ontwikkelingsprobleem in de knel bij overstap naar basisschool

  23 maart 2018 | Voor jonge kinderen die kampen met psychische of psychosociale problemen is een soepele overgang van kinderopvang naar basisschool van groot belang.    Lees verder

 • GOAB Starterslab op 22 mei - schrijf je nu in

  21 maart 2018 | Wegens grote belangstelling bij het eerste starterslab organiseren we op dinsdag 22 mei 2018 een 2e bijeenkomst voor startende GOA–beleidsambtenaren. De bijeenkomst is bedoeld voor ...    Lees verder

 • Verslag Algemeen Overleg 15 maart 2018

  20 maart 2018 | De bespreking van het Algemeen Overleg op 15 maart is weergegeven in het verslag.    Lees verder

 • Verzamelbrief Kinderopvang inclusief verwijzing Monitor bereik voorschoolse voorzieningen in NL

  15 maart 2018 | De Tweede Kamer publiceerde op 8 maart het kamerstuk Verzamelbrief Kinderopvang van de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De staatsecretaris informeert de ...    Lees verder

 • Kamerstuk over investeren in onderwijskansen gepubliceerd

  09 maart 2018 | De brief met de technische vragen en antwoorden hierop van de Minister over investeren in onderwijskansen is gepubliceerd.    Lees verder

 • Voornemen tot aanpassen Besluit Basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

  09 maart 2018 | De minister van OCW heeft 7 maart de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn voornemen het Besluit Basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie aan te laten passen. Dit ...    Lees verder

 • Vragen en antwoorden aanpak onderwijsachterstanden

  08 maart 2018 | De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de ...    Lees verder

 • Kwaliteitsverbetering van vroegschoolse instellingen - Interview Annemiek Veen

  20 februari 2018 | GOAB interviewde Annemiek Veen over de rol van leerkrachten, schoolbesturen, gemeenten en onderzoekers in de kwaliteitsverbetering van vroegschoolse instellingen.    Lees verder

Deel deze pagina: