Actueel

 • Inhaal- en ondersteuningsprogramma alleen voor kindercentra met geregistreerd ve-aanbod

  10 juni 2020 | In de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s VE is aangegeven dat voor de programma’s alleen peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie in aanmerking komen.    Lees verder

 • Nieuwsflits: Informatie over vergoeding ouderbijdragen, regeling subsidie inhaalprogramma’s ve en de inzet van een hbo’er in ve

  09 juni 2020 | Het ministerie van Sociale Zaken heeft meer informatie bekend gemaakt over de vergoeding van de eigen ouderbijdrage voor het door gemeente gefinancierde kinderopvangaanbod. In onze ...    Lees verder

 • Handreiking voor gemeenten: Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voor nog betere voorschoolse educatie

  03 juni 2020 | Deze nieuwe handreiking voor gemeenten heeft het GOAB-consortium geschreven om gemeenten te ondersteunen bij de invoering van het besluit van september 2019, gericht op de ...    Lees verder

 • Subsidieregeling verlengde schooltijd/zomerscholen

  27 mei 2020 | Zoals onder GOAB-nieuws aangekondigd op 19 mei in het bericht van het ministerie OCW komt er extra geld beschikbaar voor het onderwijs.    Lees verder

 • Eerste resultaten onderzoek naar implementatie urenuitbreiding voorschoolse educatie

  26 mei 2020 | Vanaf 1 augustus 2020 moeten gemeenten minimaal 960 uur aan voorschoolse educatie aanbieden voor doelgroeppeuters in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Dit zijn peuters ...    Lees verder

 • Peiling invoering 960 uur ve

  20 mei 2020 | Het ministerie van OCW heeft Sardes en Oberon gevraagd om onder gemeenten en VE-aanbieders te peilen hoe de invoering van 960 uur voorschoolse educatie (VE) ...    Lees verder

 • Nieuwsflits - Kamerbrief: Voortgang onderwijsachterstandenbeleid en inspectieonderzoek LEA

  19 mei 2020 | Minister Slob heeft, mede namens staatssecretaris Van Ark, een brief aan de Tweede Kamer verstuurd over onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en de LEA. Deze Kamerbrief hebben wij ...    Lees verder

 • Extra geld onderwijs door coronacrisis

  19 mei 2020 | Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs. Er gaat €200 miljoen naar studenten om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Daarnaast ...    Lees verder

 • Advies over ondervangen gevolgen Coronacrisis voor het onderwijs

  15 mei 2020 | De minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media heeft de Onderwijsraad gevraagd om mee te denken over hoe de gevolgen van de Coronacrisis voor ...    Lees verder

 • Nieuwsbericht Onderwijsinspectie: Onderwijs op afstand tijdens COVID-19: grote inspanningen en de nodige aandachtspunten

  14 mei 2020 | Conclusie Inspectie van het Onderwijs: Ondanks de grote inspanningen die in de afgelopen periode door scholen en instellingen zijn geleverd om onderwijs op afstand te ...    Lees verder

Deel deze pagina: