Actueel

 • Uitslag poll: van 10 naar 16 uur educatie

  11 mei 2018 | In de aankomende 2 jaar gaan we van 10 naar 16 uur voorschoolse educatie. Hoe reageren de gemeentes hierop? De uitslag van de poll is ...    Lees verder

 • IKK bijeenkomsten juni 2018

  04 mei 2018 | In juni 2018 organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bijeenkomsten over implementatie van de wet IKK en de kwaliteitseisen.    Lees verder

 • Internetconsultatie Wijziging Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

  02 mei 2018 | Op 26 april 2018 heeft minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zijn besluit aan de Tweede Kamer gestuurd voor de nieuwe verdeling ...    Lees verder

 • Nieuwe verdeling middelen onderwijskansenbeleid scholen en gemeenten

  26 april 2018 | Vandaag is de kamerbrief verschenen met daarin de nieuwe verdeling middelen onderwijskansenbeleid voor scholen en gemeenten. Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico's ...    Lees verder

 • Lezing 25 april: Feiten en fabels over tweetaligheid

  12 april 2018 | Op woensdag 25 april organiseert Universiteit Utrecht een lezing op het gebied van tweetaligheid. Prof. Antonella Sorace presenteert over de feiten en fabels omtrent tweetaligheid.    Lees verder

 • Educatieve kwaliteit in de peuteropvang (video)

  10 april 2018 | Het ministerie van OCW heeft in een brief ‘Investeren in onderwijskansen’ van januari 2018 wederom aangehaald dat de educatieve kwaliteit bij medewerkers en (toezicht) meer ...    Lees verder

 • Actie 'Geef een prentenboek cadeau' is gestart

  06 april 2018 | Geef jij ook een prentenboek cadeau? Vanaf vandaag is het prentenboek 'Raad eens hoeveel ik van je hou' voor 2 euro te koop in de ...    Lees verder

 • Ingediende moties VAO Onderwijsachterstanden

  05 april 2018 | Naar aanleiding van het overleg met OCW van donderdag 29 maart zijn 7 moties ingediend in de Tweede Kamer over onderwijsachterstanden.    Lees verder

 • Aanscherping kwaliteitseisen VVE

  05 april 2018 | Drie kwaliteitseisen VVE worden aangescherpt. Gemeenten moeten zorgen dat de VVE-aanbieders op de hoogte zijn van deze veranderingen en erop toezien dat de kwaliteitseisen worden ...    Lees verder

 • 3 infographics voor gemeenten en schoolbesturen over leerlingpopulatie

  29 maart 2018 | Om goede keuzes te maken voor een meerjarenperspectief op gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is het belangrijk om inzicht te hebben in de leerlingpopulatie en omgeving waarin zij ...    Lees verder

Deel deze pagina: