Actueel

 • Bekijk wat nieuw onderwijsachterstandenbeleid betekent voor uw bestuur

  06 juli 2018 | De PO-Raad heeft op basis van gegevens van OCW een tool ontwikkeld waarmee schoolbesturen het financiële effect van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid kunnen bepalen, als deze ...    Lees verder

 • Uitvoering regeerakkoord t.a.v. kleutertoetsen

  06 juli 2018 | In het regeerakkoord is afgesproken dat binnen het leerlingvolgsysteem (LVS) er gedurende de kleuterperiode geen toetsen zullen worden afgenomen. Deze brief beschrijft hoe deze afspraak ...    Lees verder

 • Per 1 augustus nieuwe subsidieronde van Tel mee met Taal

  29 juni 2018 | Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Het Kabinet trekt vanaf dit jaar structureel 5 miljoen euro per ...    Lees verder

 • Geen uitzonderingen voor eindafrekening GOAB-middelen 2011-2018

  28 juni 2018 | Nu in 2018 de beleidsperiode wordt afgesloten, is het voor gemeenten niet meer mogelijk om de middelen door te schuiven naar de nieuwe periode.    Lees verder

 • Kamerbrief: Twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs

  27 juni 2018 | Op 25 juni 2018 heeft minister Slob de brief 'Twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs' aan de Tweede Kamer gericht.    Lees verder

 • Van 10 naar 16 uur VE: Weert ging u in 2011 voor

  19 juni 2018 | De gemeente Weert had in 2011 al 16 uur vroegschoolse educatie (VE) gerealiseerd. GOAB sprak met Riek Klaessen, beleidsadviseur preventief jeugdbeleid bij de gemeente Weert.    Lees verder

 • Effectieve interventies leerachterstanden in het primair onderwijs

  08 juni 2018 | Welke interventies zijn het meest effectief om in te zetten bij kinderen met (risico op) een leerachterstand, rekening houdend met de achtergrond van het kind? ...    Lees verder

 • Gezinsgerichte aanpak stimuleert de woordenschatontwikkeling van peuters (Promotie)

  04 juni 2018 | In haar onderzoek toont Rosa Teepe aan dat gezinsgerichte programma’s die beogen ouderbetrokkenheid te stimuleren de woordenschatontwikkeling bevorderen.    Lees verder

 • Terugblik GOAB tweede starterslab

  04 juni 2018 | Op dinsdag 22 mei 2018 namen zes ambtenaren deel aan het tweede starterslab in Utrecht in het Nationaal Denksport Centrum. Hans Piederiet van GOAB blikt ...    Lees verder

 • Meerderheid Tweede Kamer positief over nieuwe verdeelsystematiek

  22 mei 2018 | Op 16 mei heeft de Tweede Kamer in meerderheid positief gereageerd op het besluit van minister Slob voor de nieuwe verdeelsystematiek voor de onderwijsachterstandsmiddelen voor ...    Lees verder

Deel deze pagina: