Actueel

 • Septembercirculaire 2018: peutermiddelen vanaf 2019 niet meer dan 30 miljoen

  20 september 2018 | Het ministerie van SZW en de VNG hebben overeenstemming bereikt om de peutermiddelen vanaf 2019 niet verder op te laten lopen dan € 30 miljoen.    Lees verder

 • Internetconsultatie Wijzigingsbesluit zij-instroom voorschoolse educatie

  20 september 2018 | Tot 25 september kunt u reageren op het concept Wijzigingsbesluit over de regeling zij-instroom in de voorschoolse educatie.    Lees verder

 • Kabinet investeert fors in voor- en vroegschools onderwijs

  18 september 2018 | Het kabinet investeert fors extra in voor- en vroegschools onderwijs, zodat de jongste kinderen met het risico op een achterstand meer aandacht krijgen.    Lees verder

 • Kansengelijkheid in het onderwijs: een internationaal perspectief

  18 september 2018 | Op 11 september publiceerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de nieuwste editie van het jaarlijkse rapport Education at a Glance (EAG 2018). ...    Lees verder

 • Ontwerp jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van het Onderwijs

  13 september 2018 | Op vrijdag 13 september heeft de Inspectie van het Onderwijs het Ontwerp jaarwerkplan 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.    Lees verder

 • Factsheet gemeentelijk ouderbeleid

  28 augustus 2018 | Een hulpmiddel om het gemeentelijk ouderbeleid te vernieuwen en te verscherpen aan de hand van inzichten uit de onderzoeksliteratuur.    Lees verder

 • Ouders positief over de kwaliteit van kinderopvang, maar nog altijd kritisch over de kosten

  28 augustus 2018 | Vandaag verschenen: 'Kijk op kinderopvang. Hoe ouders denken over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang'.    Lees verder

 • OCW schetst beeld fluctuaties OAB budgetten nieuwe periode

  27 augustus 2018 | Het ondersteuningstraject GOAB heeft namens de gemeenten aan OCW gevraagd om een beeld te schetsen van de mogelijke fluctuatie in OAB budgetten nu er jaarlijks ...    Lees verder

 • Drie Enschedese peuterspeelzalen starten met extra uren voorschoolse educatie

  03 augustus 2018 | Op drie Enschedese peuterspeelzalen wordt het aanbod van voorschoolse educatie bij wijze van pilot met ingang van het nieuwe schooljaar uitgebreid van 10 uur naar ...    Lees verder

 • Wat werkt in VVE? Een overzicht van bevindingen uit recente literatuur

  23 juli 2018 | De factsheet 'Wat werkt in VVE?' zijn de vele onderzoeken over kwaliteit en effectiviteit van VVE bij elkaar gebracht.    Lees verder

Deel deze pagina: