Actueel

 • Verslag Algemeen Overleg 15 maart 2018

  20 maart 2018 | De bespreking van het Algemeen Overleg op 15 maart is weergegeven in het verslag.    Lees verder

 • Verzamelbrief Kinderopvang inclusief verwijzing Monitor bereik voorschoolse voorzieningen in NL

  15 maart 2018 | De Tweede Kamer publiceerde op 8 maart het kamerstuk Verzamelbrief Kinderopvang van de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De staatsecretaris informeert de ...    Lees verder

 • Kamerstuk over investeren in onderwijskansen gepubliceerd

  09 maart 2018 | De brief met de technische vragen en antwoorden hierop van de Minister over investeren in onderwijskansen is gepubliceerd.    Lees verder

 • Voornemen tot aanpassen Besluit Basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

  09 maart 2018 | De minister van OCW heeft 7 maart de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn voornemen het Besluit Basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie aan te laten passen. Dit ...    Lees verder

 • Vragen en antwoorden aanpak onderwijsachterstanden

  08 maart 2018 | De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de ...    Lees verder

 • Kwaliteitsverbetering van vroegschoolse instellingen - Interview Annemiek Veen

  20 februari 2018 | GOAB interviewde Annemiek Veen over de rol van leerkrachten, schoolbesturen, gemeenten en onderzoekers in de kwaliteitsverbetering van vroegschoolse instellingen.    Lees verder

 • Kwaliteit in de kleutergroepen en de relatie met ontwikkeling van kinderen

  20 februari 2018 | De brochure ‘Kwaliteit in de kleutergroepen en de relatie met ontwikkeling van kinderen’ geeft de belangrijkste resultaten uit het derde basisrapport van het pre-COOL cohortonderzoek ...    Lees verder

 • Onderzoek naar schakelklassen, zomerscholen en onderwijstijdverlenging

  16 februari 2018 | In opdracht van het Ministerie van OCW heeft Sardes een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de inrichting van schakelklassen, zomerscholen en andere vormen van onderwijstijdverlenging in ...    Lees verder

 • Alle kinderen moeten kunnen opgroeien tussen de boeken

  16 februari 2018 | Het initiatief ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie alle – maar dan ook alle – kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen ...    Lees verder

 • Werkbezoek Minister Arie Slob aan Nieuwegeinse kinderopvang

  15 februari 2018 | Minister Arie Slob, voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, heeft maandag 11 februari een werkbezoek gebracht aan de peuters van de Nieuwegeinse peuteropvang Jandopie (Kind&Co).    Lees verder

Deel deze pagina: