Actueel

 • Kamerbrief: Twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs

  27 juni 2018 | Op 25 juni 2018 heeft minister Slob de brief 'Twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs' aan de Tweede Kamer gericht.    Lees verder

 • Van 10 naar 16 uur VE: Weert ging u in 2011 voor

  19 juni 2018 | De gemeente Weert had in 2011 al 16 uur vroegschoolse educatie (VE) gerealiseerd. GOAB sprak met Riek Klaessen, beleidsadviseur preventief jeugdbeleid bij de gemeente Weert.    Lees verder

 • Effectieve interventies leerachterstanden in het primair onderwijs

  08 juni 2018 | Welke interventies zijn het meest effectief om in te zetten bij kinderen met (risico op) een leerachterstand, rekening houdend met de achtergrond van het kind? ...    Lees verder

 • Gezinsgerichte aanpak stimuleert de woordenschatontwikkeling van peuters (Promotie)

  04 juni 2018 | In haar onderzoek toont Rosa Teepe aan dat gezinsgerichte programma’s die beogen ouderbetrokkenheid te stimuleren de woordenschatontwikkeling bevorderen.    Lees verder

 • Terugblik GOAB tweede starterslab

  04 juni 2018 | Op dinsdag 22 mei 2018 namen zes ambtenaren deel aan het tweede starterslab in Utrecht in het Nationaal Denksport Centrum. Hans Piederiet van GOAB blikt ...    Lees verder

 • Meerderheid Tweede Kamer positief over nieuwe verdeelsystematiek

  22 mei 2018 | Op 16 mei heeft de Tweede Kamer in meerderheid positief gereageerd op het besluit van minister Slob voor de nieuwe verdeelsystematiek voor de onderwijsachterstandsmiddelen voor ...    Lees verder

 • Uitslag poll: van 10 naar 16 uur educatie

  11 mei 2018 | In de aankomende 2 jaar gaan we van 10 naar 16 uur voorschoolse educatie. Hoe reageren de gemeentes hierop? De uitslag van de poll is ...    Lees verder

 • IKK bijeenkomsten juni 2018

  04 mei 2018 | In juni 2018 organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bijeenkomsten over implementatie van de wet IKK en de kwaliteitseisen.    Lees verder

 • Internetconsultatie Wijziging Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

  02 mei 2018 | Op 26 april 2018 heeft minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zijn besluit aan de Tweede Kamer gestuurd voor de nieuwe verdeling ...    Lees verder

 • Nieuwe verdeling middelen onderwijskansenbeleid scholen en gemeenten

  26 april 2018 | Vandaag is de kamerbrief verschenen met daarin de nieuwe verdeling middelen onderwijskansenbeleid voor scholen en gemeenten. Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico's ...    Lees verder

Deel deze pagina: