Actueel

 • Ontwerp jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van het Onderwijs

  13 september 2018 | Op vrijdag 13 september heeft de Inspectie van het Onderwijs het Ontwerp jaarwerkplan 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.    Lees verder

 • Factsheet gemeentelijk ouderbeleid

  28 augustus 2018 | Een hulpmiddel om het gemeentelijk ouderbeleid te vernieuwen en te verscherpen aan de hand van inzichten uit de onderzoeksliteratuur.    Lees verder

 • Ouders positief over de kwaliteit van kinderopvang, maar nog altijd kritisch over de kosten

  28 augustus 2018 | Vandaag verschenen: 'Kijk op kinderopvang. Hoe ouders denken over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang'.    Lees verder

 • OCW schetst beeld fluctuaties OAB budgetten nieuwe periode

  27 augustus 2018 | Het ondersteuningstraject GOAB heeft namens de gemeenten aan OCW gevraagd om een beeld te schetsen van de mogelijke fluctuatie in OAB budgetten nu er jaarlijks ...    Lees verder

 • Drie Enschedese peuterspeelzalen starten met extra uren voorschoolse educatie

  03 augustus 2018 | Op drie Enschedese peuterspeelzalen wordt het aanbod van voorschoolse educatie bij wijze van pilot met ingang van het nieuwe schooljaar uitgebreid van 10 uur naar ...    Lees verder

 • Wat werkt in VVE? Een overzicht van bevindingen uit recente literatuur

  23 juli 2018 | De factsheet 'Wat werkt in VVE?' zijn de vele onderzoeken over kwaliteit en effectiviteit van VVE bij elkaar gebracht.    Lees verder

 • Bekijk wat nieuw onderwijsachterstandenbeleid betekent voor uw bestuur

  06 juli 2018 | De PO-Raad heeft op basis van gegevens van OCW een tool ontwikkeld waarmee schoolbesturen het financiële effect van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid kunnen bepalen, als deze ...    Lees verder

 • Uitvoering regeerakkoord t.a.v. kleutertoetsen

  06 juli 2018 | In het regeerakkoord is afgesproken dat binnen het leerlingvolgsysteem (LVS) er gedurende de kleuterperiode geen toetsen zullen worden afgenomen. Deze brief beschrijft hoe deze afspraak ...    Lees verder

 • Per 1 augustus nieuwe subsidieronde van Tel mee met Taal

  29 juni 2018 | Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Het Kabinet trekt vanaf dit jaar structureel 5 miljoen euro per ...    Lees verder

 • Geen uitzonderingen voor eindafrekening GOAB-middelen 2011-2018

  28 juni 2018 | Nu in 2018 de beleidsperiode wordt afgesloten, is het voor gemeenten niet meer mogelijk om de middelen door te schuiven naar de nieuwe periode.    Lees verder

Deel deze pagina: