Actueel

 • Rol van gemeenten bij ouderbeleid

  12 april 2019 | Ouders spelen een uiterst belangrijke rol in het kansen-voor-kinderen beleid. Op 4 april 2019 is de rol van de gemeenten bij het ouderbeleid uitgebreid belicht.    Lees verder

 • Effect vernieuwingen onderwijs nog vaak onduidelijk

  11 april 2019 | De Inspectie van Onderwijs constateert dat er onvoldoende zicht is op verbetering van onderwijskwaliteit door vernieuwende onderwijsconcepten.    Lees verder

 • Drie aangenomen moties over voorschoolse educatie

  04 april 2019 | Afgelopen week zijn drie moties aangenomen over de uitwerking van maatregelen t.a.v. voorschoolse educatie:    Lees verder

 • De doelgroepdefinitie VVE in de nieuwe GOAB-periode

  29 maart 2019 | In deze korte notitie beschrijven wij of en waarom gemeenten eind 2018/begin 2019 overwegen om de doelgroepdefinitie VVE aan te passen in de nieuwe GOAB-periode ...    Lees verder

 • Handreiking: Naar 16 uur voorschoolse educatie

  29 maart 2019 | Deze handreiking biedt gemeenten handvatten om samen met de voorschoolse aanbieders de uitbreiding van VE-uren voor te bereiden in 2019.    Lees verder

 • Publicatie: Investeren in kinderen van 0-12 jaar

  28 maart 2019 | Investeren in kinderen van 0-12 jaar, is een literatuurstudie over wat werkt voor het ontwikkelen en leren van jonge kinderen (0-12 jaar).    Lees verder

 • Fundament voor taalontwikkeling wordt in de eerste levensjaren gelegd

  15 maart 2019 | Kinderen leren taal snel en onbewust, maar ze leren taal niet automatisch. Een goed taalaanbod is cruciaal. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht.    Lees verder

 • Kamerbrief: Bevordering kansengelijkheid in het onderwijs

  14 maart 2019 | In deze brief gaat Minister Slob in op kansengelijkheid in het onderwijs, de oorzaken en effecten van ongelijkheid en beschrijft hij het beleid om kansengelijkheid ...    Lees verder

 • Motie onderzoek naar VVE-voorschools verplicht voor asielzoekerskinderen

  14 maart 2019 | Op woensdag 13 maart heeft de Tweede Kamer de motie aangenomen dat kinderen van inburgeraars verplicht naar de voorschoolse opvang gaan.
      Lees verder

 • Belangrijkste bevindingen van LKK 2017-2018

  01 maart 2019 | Infographic over belangrijkste bevindingen Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang.    Lees verder

Deel deze pagina: