Actueel

 • Werken met vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

  17 januari 2019 | Voor iedereen die in de kinderopvang te maken heeft met vluchtelingenkinderen en hun ouders zijn er nu vier brochures beschikbaar met achtergrondinformatie, praktische voorbeelden en ...    Lees verder

 • Kamerbrief over verbetering verdeling onderwijsachterstandsmiddelen

  21 december 2018 | Op 20 december 2018 is een Kamerbrief van minister Slob verschenen over de OAB-middelen voor het onderwijs.    Lees verder

 • Uitkomsten quickscan over bereik van peuterwerk na harmonisatie

  18 december 2018 | In september 2018 heeft Sociaal Werk Nederland een quickscan gehouden onder leden die peuterwerk aanbieden over bereik van het geharmoniseerde peuterspeelzaalwerk.    Lees verder

 • Nieuwe opzet steunpunt Tel mee met Taal

  18 december 2018 | In 2019 zal 'Tel mee met Taal' ondersteuning en informatievoorziening bieden voor iedereen die actief is bij het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.    Lees verder

 • Steeds meer leerlingen met niet-westerse migratieachtergrond volgen hoger onderwijsniveau

  17 december 2018 | Ten opzichte van 10 jaar geleden volgt een groter deel van de leerlingen met een nietwesterse migratieachtergrond een hoger onderwijsniveau, zowel in het voortgezet onderwijs ...    Lees verder

 • Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel

  14 december 2018 | De raad vindt dat er een fundamentele bezinning nodig is op de organisatie van het onderwijsstelsel met als doel het op onderdelen aan te passen.    Lees verder

 • Uitwerking Regeerakkoordmaatregel voorschoolse educatie

  30 november 2018 | Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse educatie.    Lees verder

 • Vijf innovatiecentra voor voor- en vroegschoolse educatie

  23 november 2018 | Een consortium van Kohnstamm Instituut, KBA Nijmegen, VU en Nederlands Jeugdinstituut doet onderzoek naar vijf innovatiecentra in de voor- en vroegschoolse educatie.    Lees verder

 • Rapport UNICEF: onderwijsongelijkheid in rijke landen

  07 november 2018 | In oktober 2018 is een rapport van UNICEF verschenen waarin de onderwijsongelijkheid in rijke landen is onderzocht: "An unfair start: inequality in children's education in ...    Lees verder

 • Handreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang

  01 november 2018 | De handreiking is een belangrijke doorbraak in de mogelijkheden om primair onderwijs en kinderopvang vanuit één organisatie aan te kunnen bieden.    Lees verder

Deel deze pagina: