Actueel

 • Zorgen over het leesonderwijs

  12 juni 2019 | Nieuwsuur besprak gisteren zorgen over het leesonderwijs: een groeiende groep jongeren komt laaggeletterd van school.    Lees verder

 • Regiobijeenkomsten urenuitbreiding voorschoolse educatie

  06 juni 2019 | In juni vinden bijeenkomsten plaats voor aanbieders van voorschoolse educatie over de uitbreiding naar 960 uur VE.    Lees verder

 • Wijzigingen maximum uurprijzen voor kinderopvang 2020

  31 mei 2019 | Per 1 januari 2020 worden de maximum uurprijzen voor dagopvang, bso en gastouderopvang gewijzigd.    Lees verder

 • Uitstel urenuitbreiding voorschoolse educatie

  21 mei 2019 | In een brief aan de Tweede Kamer deelt minister Slob zijn besluit om de verplichting tot urenuitbreiding voorschoolse educatie met zeven maanden uit te stellen.    Lees verder

 • Checklist gemeenten: bevorderen integratie jonge vluchtelingenkinderen

  20 mei 2019 | Hoe kun je als gemeente de deelname van jonge vluchtelingenkinderen aan voorschoolse voorzieningen bevorderen? Het Consortium Vluchtelingenpeuters publiceerde een checklist voor gemeenten.    Lees verder

 • Bijeenkomst opgroeien en sociaaleconomische ongelijkheid

  09 mei 2019 | Vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken wat het voor kinderen betekent om op te groeien in armoede en hoe voorzieningen en beleid de omstandigheden kunnen verbeteren.    Lees verder

 • Onderzoek naar vergroten kansengelijkheid door uitbreiding voorschoolse educatie

  02 mei 2019 | Onderzoekers van de Universiteit Utrecht gaan met subsidie van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) een omvangrijk onderzoek uitvoeren naar ontwikkelingen in voorschoolse educatie.    Lees verder

 • Bijeenkomsten toezicht kwaliteitseisen kinderopvang

  01 mei 2019 | GGD GHOR Nederland organiseert extra bijeenkomsten over toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Deze bijeenkomsten zijn wellicht interessant voor kinderopvangondernemers in uw gemeente.    Lees verder

 • Basisscholen, kinderopvang en kindcentra: de stand van het land 2019

  29 april 2019 | Oberon heeft opnieuw landelijk onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang, met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van kindcentra.    Lees verder

 • De Staat van het Onderwijs 2019

  15 april 2019 | Elk jaar in april publiceert de Inspectie van het Onderwijs een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel.    Lees verder

Deel deze pagina: