Actueel

 • Kamerbrief over onderwijsachterstandenbeleid: rapport CBS

  12 februari 2019 | Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over onderwijsachterstandenbeleid en biedt het rapport van het CBS aan.    Lees verder

 • Project HOE? - Oplegger Ouderprogramma's & Gedragsverandering

  05 februari 2019 | Project HOE? onderzoekt de hogere opbrengsten van educatieve ouderprogramma's (0-6 jaar). In de bevindingennotitie is de balans opgemaakt.    Lees verder

 • Uitslag poll: kwaliteit vroegschoolse vs voorschoolse educatie

  04 februari 2019 | De kwaliteit in vroegschoolse educatie loopt achter tov voorschoolse educatie (pre-COOL onderzoek, 2017) Zo reageerden gemeenten:    Lees verder

 • De overgang Po-Vo in Nijmegen

  01 februari 2019 | Een onderzoek naar de schoolloopbanen van leerlingen en de praktijken en ervaringen van betrokkenen bij de overgang van leerlingen van basis- naar voortgezet onderwijs in ...    Lees verder

 • Het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid – een reconstructie

  29 januari 2019 | Komend schooljaar gaat een nieuwe bekostigingssystematiek in voor het tegengaan van onderwijsachterstanden. Dit is de laatste stand van zaken.    Lees verder

 • Overgang van vve naar basisschool: zo doen andere landen het

  21 januari 2019 | Het rapport van OECD geeft weer hoe in andere landen de overgang van voor- en vroegschoolse educatie naar basisschool is geregeld.    Lees verder

 • Werken met vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

  17 januari 2019 | Voor iedereen die in de kinderopvang te maken heeft met vluchtelingenkinderen en hun ouders zijn er nu vier brochures beschikbaar met achtergrondinformatie, praktische voorbeelden en ...    Lees verder

 • Kamerbrief over verbetering verdeling onderwijsachterstandsmiddelen

  21 december 2018 | Op 20 december 2018 is een Kamerbrief van minister Slob verschenen over de OAB-middelen voor het onderwijs.    Lees verder

 • Uitkomsten quickscan over bereik van peuterwerk na harmonisatie

  18 december 2018 | In september 2018 heeft Sociaal Werk Nederland een quickscan gehouden onder leden die peuterwerk aanbieden over bereik van het geharmoniseerde peuterspeelzaalwerk.    Lees verder

 • Nieuwe opzet steunpunt Tel mee met Taal

  18 december 2018 | In 2019 zal 'Tel mee met Taal' ondersteuning en informatievoorziening bieden voor iedereen die actief is bij het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.    Lees verder

Deel deze pagina: