Actueel

Deel deze pagina:
 • Conferentie 'Doe mee(r) met taal'

  17 oktober 2017 | Op maandag 20 november vindt de conferentie 'Doe mee(r) met taal' plaats in Theater de Meervaart in Amsterdam.    Lees verder

 • Uitnodiging: Combi-bijeenkomsten over Vluchtelingpeuters en VVE

  13 oktober 2017 | Sociaal Werk Nederland, Branchevereniging Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang organiseren de combi-bijeenkomsten over de thema’s Vluchtelingspeuters en VVE.    Lees verder

 • Toelichting ministerie van OCW op regeerakkoord

  12 oktober 2017 | Het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is direct na verschijning door veel betrokkenen bij het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid met veel aandacht gelezen. Er worden door verschillende ...    Lees verder

 • Nieuw regeerakkoord van toekomstig kabinet: meer budget voor VVE en OAB

  10 oktober 2017 | Vandaag hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd. In de paragraaf 1.3 over onderwijs is aangegeven dat er extra ...    Lees verder

 • Kijktip: documentaire 'Je mag altijd bij me komen' (3 oktober, 22:55 uur, NPO2)

  03 oktober 2017 | Op basisschool De Toverberg zitten veel leerlingen uit de achterstandswijk. In het belang van de kinderen bemiddelt Nazyiha tussen school en thuis.    Lees verder

 • Twee jaar voorschoolse educatie heeft meer effect dan 1 jaar voorschoolse educatie

  02 oktober 2017 | In een nieuw gepubliceerd onderzoek vonden onderzoekers dat kinderen die voor twee jaar een voorschools programma bezochten beter scoorden op executieve functies en taal en ...    Lees verder

 • Staatsexamen NT2 voor anderstalige medewerkers in de kinderopvang

  04 september 2017 | Voor alle beroepskrachten werkzaam in de vroeg- en voorschoolse educatie (vve) geldt per 1 augustus 2019 dat zij aantoonbaar het taalniveau 3F moeten beheersen voor ...    Lees verder

 • Indicatie bedragen gemeentelijk achterstandenbeleid en Factsheet 3F

  03 september 2017 | Lees hier meer over de Handreiking gemeentelijke kwaliteitszorg VVE-beleid, een infographic over onderwijsachterstanden CBS-indicatork en het Factsheet taalniveau 3F.    Lees verder

 • Kwaliteit VVE sterk verbeterd in de G37

  02 september 2017 | Vve-locaties in de 37 grootste gemeenten (G37) behalen goede scores op bijna alle aspecten waar de Onderwijsinspectie op inspecteerde. Dit is terug te lezen in ...    Lees verder

 • Handreiking Juridische vraagstukken Harmonisatie

  01 september 2017 | De gevolgen van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk op subsidierechtelijk, aanbestedingsrechtelijk en staatssteunrechtelijk gebied.    Lees verder