Actueel

 • Kamerbrief: Bevordering kansengelijkheid in het onderwijs

  14 maart 2019 | In deze brief gaat Minister Slob in op kansengelijkheid in het onderwijs, de oorzaken en effecten van ongelijkheid en beschrijft hij het beleid om kansengelijkheid ...    Lees verder

 • Motie onderzoek naar VVE-voorschools verplicht voor asielzoekerskinderen

  14 maart 2019 | Op woensdag 13 maart heeft de Tweede Kamer de motie aangenomen dat kinderen van inburgeraars verplicht naar de voorschoolse opvang gaan.
      Lees verder

 • Belangrijkste bevindingen van LKK 2017-2018

  01 maart 2019 | Infographic over belangrijkste bevindingen Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang.    Lees verder

 • LKK 2018: Kwaliteit kinderopvang is op orde

  28 februari 2019 | De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is over het algemeen voldoende tot goed. Dit blijkt uit de tweede meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang.    Lees verder

 • Internetconsultatie intensivering voorschoolse educatie en kwaliteitsverhoging ve van start

  26 februari 2019 | Een internetconsultatie is gestart over de verhoging van het minimum aantal uren aanbod voorschoolse educatie en de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker.    Lees verder

 • Ongelijkheid tussen kinderen al zichtbaar op de Vlaamse kleuterschool

  26 februari 2019 | Kinderen met een andere thuistaal en kinderen uit een kansarm gezin krijgen in de kleuterklas minder taalstimulansen en ontwikkelingskansen.    Lees verder

 • Verschillen in leerresultaten tussen basisscholen

  19 februari 2019 | Vandaag is de CPB-publicatie ‘Verschillen in leerresultaten tussen basisscholen’ verschenen.    Lees verder

 • Infographic kinderopvangtoeslag

  18 februari 2019 | Deze infographic geeft de kosten van kinderopvang en de berekening van kinderopvangtoeslag weer.    Lees verder

 • Wijziging regeling voor zij-instromers in de voorschoolse educatie

  14 februari 2019 | Het voorgenomen besluit om met terugwerkende kracht pedagogisch medewerkers in opleiding op de vve-groep toe te staan wordt uitgevoerd.    Lees verder

 • Themabijeenkomsten voor gemeenten

  12 februari 2019 | Het ondersteuningstraject GOAB organiseert de komende maanden enkele themabijeenkomsten waarin een onderwerp uitgediept wordt.    Lees verder

Deel deze pagina: