Actueel

Deel deze pagina:
 • Verschillen in leerresultaten tussen basisscholen

  19 februari 2019 | Vandaag is de CPB-publicatie ‘Verschillen in leerresultaten tussen basisscholen’ verschenen.    Lees verder

 • Infographic kinderopvangtoeslag

  18 februari 2019 | Deze infographic geeft de kosten van kinderopvang en de berekening van kinderopvangtoeslag weer.    Lees verder

 • Wijziging regeling voor zij-instromers in de voorschoolse educatie

  14 februari 2019 | Het voorgenomen besluit om met terugwerkende kracht pedagogisch medewerkers in opleiding op de vve-groep toe te staan wordt uitgevoerd.    Lees verder

 • Themabijeenkomsten voor gemeenten

  12 februari 2019 | Het ondersteuningstraject GOAB organiseert de komende maanden enkele themabijeenkomsten waarin een onderwerp uitgediept wordt.    Lees verder

 • Verwachte onderwijsachterstand per gemeente

  12 februari 2019 | In het dashboard van CBS/OCW is per gemeente de spreiding van kinderen met een risico op onderwijsachterstanden in kaart gebracht op wijkniveau.    Lees verder

 • Kamerbrief over onderwijsachterstandenbeleid: rapport CBS

  12 februari 2019 | Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over onderwijsachterstandenbeleid en biedt het rapport van het CBS aan.    Lees verder

 • Project HOE? - Oplegger Ouderprogramma's & Gedragsverandering

  05 februari 2019 | Project HOE? onderzoekt de hogere opbrengsten van educatieve ouderprogramma's (0-6 jaar). In de bevindingennotitie is de balans opgemaakt.    Lees verder

 • Uitslag poll: kwaliteit vroegschoolse vs voorschoolse educatie

  04 februari 2019 | De kwaliteit in vroegschoolse educatie loopt achter tov voorschoolse educatie (pre-COOL onderzoek, 2017) Zo reageerden gemeenten:    Lees verder

 • De overgang Po-Vo in Nijmegen

  01 februari 2019 | Een onderzoek naar de schoolloopbanen van leerlingen en de praktijken en ervaringen van betrokkenen bij de overgang van leerlingen van basis- naar voortgezet onderwijs in ...    Lees verder

 • Het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid – een reconstructie

  29 januari 2019 | Komend schooljaar gaat een nieuwe bekostigingssystematiek in voor het tegengaan van onderwijsachterstanden. Dit is de laatste stand van zaken.    Lees verder