Actueel

Regiobijeenkomsten Taalniveau 3F in peuteropvang met voorschoolse educatie27 maart 2018

Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang nodigen u uit voor een bijeenkomst over taalniveau 3F in de voorschoolse educatie.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden van voorschoolse voorzieningen met VVE in de kleinere gemeenten (G-overig). Ook beleidsmedewerkers van deze gemeenten zijn van harte welkom.

Een hoger taalniveau

Organisaties die voorschoolse educatie aanbieden moeten voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang. Zij hebben echter ook te maken met aanvullende eisen vanuit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Dit besluit is op een aantal punten aangepast. De belangrijkste verandering is een verhoging van het taalniveau: beroepskrachten moeten aantoonbaar ten minste niveau 3F beheersen, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. Dat geldt met ingang van 1 augustus 2019 voor beroepskrachten in de kleine gemeenten (G-overig). Deze gemeenten ontvangen in 2018 voor het laatst nog extra budget van het Rijk voor het realiseren van dit hogere taalniveau. Het is belangrijk om dit nog in 2018 te besteden; na 2018 is hiervoor vanuit het Rijk geen geld meer beschikbaar.

Het programma
1. Stand van zaken en ontwikkelingen in het beleid rond voorschoolse educatie (Rob Vergeer)
2. Een geschikte taaltoets en taalcursus kiezen (Sardes)

Tijdens de bijeenkomst is er veel gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen met uw collega’s van andere kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen.

Data en locaties
Dinsdag  10 april  Venlo  13.00–16.00 uur hiervoor aanmelden
Donderdag  12 april  Weesp   09.30-12.30 uur  hiervoor aanmelden
Maandag  16 april  Dordrecht 09.30-12.30 uur  hiervoor aanmelden
Dinsdag  17 april   Rijssen  13.00–16.00 uur  hiervoor aanmelden
Donderdag  19 april  Heerenveen  13.00–16.00 uur  hiervoor aanmelden

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor een bijeenkomst naar keuze door op de aanmeldlink van de betreffende bijeenkomst te klikken.

Deel deze pagina: