Actueel

Kind met ontwikkelingsprobleem in de knel bij overstap naar basisschool23 maart 2018

“Voor jonge kinderen die kampen met psychische of psychosociale problemen is een soepele overgang van kinderopvang naar basisschool van groot belang”, benadrukken Karin Hoogeveen en Heleen Versteegen, beiden senior-adviseur en onderzoeker bij Sardes. Dat gaat nog niet altijd goed. Zij wijten dit vooral aan het ontbreken van een professionele dialoog tussen voor- en vroegschoolse voorziening. “Een open gesprek in een vroeg stadium kan al veel verbeteren.”

Wat volgens de adviseurs vooral goed werkt, is de verantwoordelijkheid neerleggen bij de mensen die met de kinderen werken: de pm’ers, de mentor. “Deze mentor moet wel worden gesteund en begeleid door een expert, zoals de HBO-pedagoog. Daarna kan worden bekeken of er extra handen nodig zijn, andere materialen en samenwerking met externen. Het allerbelangrijkste is echter de motivatie en visie op ondersteuning van kinderen die iets meer of anders nodig hebben. Is de houding dat in principe iedereen welkom is? Of is er bij de voordeur al een selectie?

Lees het hele artikel op de website van Vakblad Vroeg.

Deel deze pagina: