Actueel

GOAB Starterslab op 22 mei - schrijf je nu in 21 maart 2018

Wegens grote belangstelling bij het eerste starterslab organiseren we op dinsdag 22 mei 2018 een 2e bijeenkomst voor startende GOA–beleidsambtenaren. De bijeenkomst is bedoeld voor ambtenaren die de eerste bijeenkomst niet hebben kunnen bijwonen.

Het doel van de bijeenkomst is dat u in één dag voldoende informatie heeft over GOAB zodat u zo snel mogelijk aan de slag kunt met het dossier “onderwijsachterstandenbeleid”. Er zal sprake zijn van kennisoverdracht en er is natuurlijk ook ruimte voor kennisdeling en uitwisseling. Er is gelegenheid om eigen vragen en onderwerpen in te brengen, maar onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen zijn: Voor- en Vroegschoolse Educatie, Passend onderwijs, OOGO en LEA.

Er wordt naar gestreefd om gedurende de dag een netwerk te vormen met startende GOAB-ambtenaren die elkaar na de bijeenkomst kunnen blijven steunen. De bijeenkomst duurt van 9.30 tot 16.30 uur en vindt plaats in “NDC de Hommel”, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht (routebeschrijving: www.ndcdenhommel.nl/contact ) . Deelname is gratis.

Heeft u interesse, dan kunt zich opgeven bij Hans Piederiet: h.piederiet@cedgroep.nl
Als u nu al vragen heeft die u graag tijdens de bijeenkomst aan de orde wilt zien dan kunt u dat in uw mail aangeven.

 

Deel deze pagina: