Actueel

Verzamelbrief Kinderopvang inclusief verwijzing Monitor bereik voorschoolse voorzieningen in NL 15 maart 2018

De Tweede Kamer publiceerde op 8 maart het kamerstuk Verzamelbrief Kinderopvang van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De staatssecretaris informeert de kamer over de stand van zaken op het terrein van de kinderopvang, met name over een aantal onderwerpen ten aanzien van harmonisatie peuterspeelzaalwerk en innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK). In de brief komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Resultaten onderzoeken bestuurlijke afspraken «een aanbod voor alle peuters»
  • Toezicht op het vaste gezichtencriterium
  • Buitenspeelruimte
  • Heroverweging timing pilots Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
  • Uitvoering van het aanbod van gemeenten aan peuters van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag Samenvatting Inspectierapport
  • Alternatieve ouderraadpleging

Aan het kamerstuk zijn twee rapporten als bijlage toegevoegd:

  1. Verwachte maatschappelijke effecten van de bestuurlijke afspraken ‘een aanbod voor alle peuters’
  2. Monitor bereik van voorschoolse voorzieningen in NL 2017
    In dit rapport van Buitenhek management & consult wordt het landelijk percentage peuters met een gemeentelijke VE indicatie geraamd op 20%.
Deel deze pagina: