Actueel

Voornemen tot aanpassen Besluit Basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie09 maart 2018

De minister van OCW heeft 7 maart de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn voornemen het Besluit Basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie aan te laten passen.  Dit Besluit beschrijft de kwaliteitseisen voor de voorschoolse educatie.
 
De aanpassing komt na signalen uit het veld en maakt het mogelijk om - onder voorwaarden - een gekwalificeerde pedagogisch medewerker die nog bezig is met een ve-training of -opleiding om als beroepskracht ve werkzaam te mogen zijn, formatief in te zetten op een ve-groep. De concrete aanpassing van het besluit luidt:

Uitgangspunt blijft dat de beroepskrachten ve volledig zijn gekwalificeerd om op een ve groep te mogen staan.

In afwijking hiervan kan op een ve-groep waar twee beroepskrachten ve worden ingezet, worden volstaan met één voor ve gekwalificeerde beroepskracht, indien: 

  • de houder een bewijsstuk kan overleggen dat de tweede beroepskracht met de ve kwalificerende opleiding is gestart, met daarin de startdatum van de opleiding, de einddatum en de duur van de opleiding, en;
  • deze persoon voldoet aan de overige kwalificatie-eisen die gelden vanuit het Besluit (waaronder ten minste gekwalificeerd om als pedagogisch medewerker te werken);
  • deze afwijking niet langer duurt dan de duur van de ve-opleiding, met een bepaalde maximumduur (waarschijnlijk 1 jaar).
  • De precieze invulling van de voorwaarden zal zo snel mogelijk nader worden uitgewerkt en afgestemd met het veld.
Deel deze pagina: