Actueel

Zomerprogramma's primair en voortgezet onderwijs23 juni 2021

Zomerprogramma's primair en voortgezet onderwijs

Een zomerschool biedt leerlingen extra onderwijstijd tijdens de zomervakantie. Naast het werken aan taal, rekenen/wiskunde en andere vakken, hebben zomerscholen vaak nog andere doelen, zoals bijvoorbeeld het versterken van sociaal-emotionele vaardigheden of het voorkómen van zittenblijven in het voortgezet onderwijs.

 

Wat is bekend over zomerprogramma's?

Lang niet alle zomerscholen blijken effectief in het wegwerken van leerachterstanden of het onderhouden van vaardigheden bij leerlingen. Zomerscholen blijken alleen effectief voor het repareren van leerachterstanden als ze zijn gericht op leren. Die effecten zijn te vinden op taalvaardigheden en op rekenvaardigheden.

 

Zomerscholen blijken effectief voor het repareren van leerachterstanden bij leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs mits ze zijn gericht op leren, zo blijkt uit onderzoeken naar Amerikaanse, Engelse en Nederlandse zomerscholen. Die effecten zijn te vinden op taalvaardigheden (woordenschat, tekstbegrip, leesvaardigheid) en op rekenvaardigheden. Deelname aan zomerscholen voorkomt zittenblijven in het voortgezet onderwijs. Op korte termijn kunnen zomerscholen dus effectief zijn mits ze zijn gericht op leren.

Naar langetermijneffecten van zomerscholen is echter meer onderzoek nodig om bijvoorbeeld inzicht te geven in de prestaties van leerlingen in het schooljaar volgend op hun deelname aan een zomerschool. Ook is nog niet bekend voor welke soort leerlingen (met welke achtergrondsituatie) een zomerschool het beste uitpakt.

Lees hier meer over wat er bekend is uit onderzoek.

Bron: Onderwijskennis.nl

Deel deze pagina: