Actueel

Inspiratie n.a.v. themabijeenkomst segregatie in het onderwijs op 20 april 202119 mei 2021

Inspiratie n.a.v. themabijeenkomst segregatie in het onderwijs op 20 april 2021

In de bijeenkomst zijn inzichten en handvatten gegeven voor de ontwikkeling van beleid om segregatie tegen te gaan en gelijke kansen voor ieder kind te bevorderen. Dit is gedaan vanuit de beleidsagenda tegen onderwijssegregatie. Ook richtte de bijeenkomst zich op het vergroten van de bewustwording in ‘wat werkt’ in het (voor)schoolse veld en gemeentelijk beleid om segregatie tegen te gaan.

 

Uitgangspunten

Uit een inventarisatie bleek dat het uitgangspunt en de vragen van de deelnemende gemeenten heel divers waren. De volgende aspecten kwamen naar voren:

●        Er was veelal nog geen concreet beleid geschreven voor het tegengaan van segregatie. Ze waren wel aan het nadenken over hoe dit kan worden vormgegeven en daarom op zoek naar inspirerende voorbeelden van andere gemeenten.

●        Gemeenten vroegen zich af hoe zij de doelgroep (scholen, kinderopvang) kunnen bereiken en hoe dit als gezamenlijke opdracht kan worden opgepakt.

●        Verschillende (kleine) gemeenten vroegen zich af in hoeverre segregatie een rol speelt binnen hun gemeente en hoe dit te herkennen en/of te meten is.

 

Tijdens de bijeenkomst is op deze punten antwoord gegeven aan de hand van verschillende onderwerpen: bonding & bridging, de beleidsagenda tegen onderwijssegregatie, een vertaalslag naar de praktijk en kennisuitbreiding vanuit de wetenschap. Meer informatie over de bijeenkomst lezen? Bekijk hier het verslag.

Deel deze pagina: