Actueel

Instroom Nieuwkomerskinderen20 november 2020

Instroom Nieuwkomerskinderen

De instroom van vluchtelingenkinderen stelt het onderwijs voor een boeiende uitdaging. Veel nieuwkomerskinderen hebben namelijk na het verkrijgen van status en een plek binnen een gemeente moeite met integratie en het leven buiten school. Zij hebben vaak veel meegemaakt en land, familie en vrienden moeten achterlaten. Sommigen hebben oorlogservaringen, die moeilijk zijn om te verwerken. Leraren die werken met leerlingen met een vluchtachtergrond hebben methodieken nodig om te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling, passend bij de doelgroep. Er is behoefte aan een integrale aanpak, voor kinderen, hun ouders, scholen en wijken. Daarom is met hulp van Stichting Kinderpostzegels een speciale leergang voor nieuwkomerskinderen ontwikkeld, passend bij het curriculum van De Vreedzame School. Voor scholen die (nog) geen vreedzame school zijn, zijn er daarnaast vijf gratis lesbrieven gemaakt.

Voor informatie over o.a. de leergang en de lesbrieven kijk dan op de site van De Vreedzame School.

Deel deze pagina: