Actueel

Onderwijs tijdens COVID-19: zorgen voor het nieuwe schooljaar17 september 2020

Onderwijs tijdens COVID-19: zorgen voor het nieuwe schooljaar

Schoolleiders en bestuurders van scholen en instellingen hebben zorgen over de organisatie van het onderwijs dit schooljaar. Onder meer over het in acht nemen van de richtlijnen vanuit de overheid, de inzetbaarheid van voldoende personeel, de mogelijkheid om stages door te laten gaan en het herstellen van de hiaten die zijn ontstaan in de tweede helft van het afgelopen schooljaar. Dit blijkt uit de voortzetting van het onderzoek naar de effecten van COVID-19 op het onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs bij een representatieve steekproef van 898 scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden.

 

Uit deze tweede consultatie van schoolleiders, bestuurders en andere onderwijsprofessionals blijkt ook het volgende:

  • Verschillen tussen leerlingen nemen toe
  • Aangepast onderwijs biedt kansen voor verbetering
  • De meeste leerlingen en studenten kregen onderwijs
  • Geen volledig onderwijs door fysieke kwetsbaarheid
  • Er zijn nog steeds problemen rond stages en beroepspraktijkvorming

     

Het najaar wordt er een derde meting uitgevoerd, waarin grotendeels dezelfde groep scholen en instellingen worden benaderd. 

Lees het volledige bericht op de website van Inspectie van het onderwijs

Bekijk het complete overzicht van de respons op de vragenlijsten en de highlights per onderwijssector.

Deel deze pagina: