Actueel

Themabijeenkomst: OAB en nieuwkomers10 september 2020

Themabijeenkomst: OAB en nieuwkomers

Wanneer :         Dinsdag 6 oktober 2020 van 9.30 tot 12.00 uur

Waar:                 Online (via Teams)

Gemeenten en schoolbesturen krijgen beide financiën voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Daarnaast ontvangen gemeenten en scholen ook middelen voor de ontvangst van nieuwkomerskinderen. Dit zijn kinderen die maar kort (tot vier jaar) in Nederland verblijven en het Nederlands onvoldoende machtig zijn om aan regulier onderwijs deel te nemen (Inspectie van het Onderwijs, 2016). Een combinatie van factoren maakt dat deze kinderen gedurende een langere periode extra risico lopen om een achterstand te ontwikkelen. Om dit risico te beperken worden instrumenten ingezet zoals vve, taalklassen en verlengde schooltijd.

Heb jij als gemeente zicht op de nieuwkomerskinderen? Weet jij wat jouw schoolbesturen doen aan onderwijsachterstandenbestrijding bij deze groep? Zijn er goede afspraken over de ontvangst van nieuwkomerskinderen in de voor- en vroegscholen? Een optimale start bieden aan nieuwkomerskinderen is het gespreksonderwerp van deze bijeenkomst.  

 

Programma 

In de themabijeenkomst ‘OAB en nieuwkomers’ wordt informatie verstrekt, maar staat ook het uitwisselen van eigen ervaringen en het inbrengen van vragen over dit onderwerp centraal.

Aan de hand van coöperatieve werkvormen worden verschillende onderwerpen vormgegeven. Verder wordt er een begin gemaakt aan een eigen plan van aanpak voor een optimale start voor nieuwkomerskinderen in uw gemeente.

Doel:

Ambtenaren gaan naar huis met een ingevulde checklist. Deze geeft zicht op verbetermogelijkheden wat betreft het educatieve aanbod aan nieuwkomerskinderen (2-12) op basis van OAB-middelen.

Er worden 4 aspecten besproken tijdens de bijeenkomst. Naast inhoudelijk informatie worden er per aspect vragen gesteld aan de hand van een checklist.

1. Zicht op nieuwkomerskinderen (2-12) in de gemeente?

2. Aanbod voor nieuwkomerspeuters in de gemeente?

3. Aanbod voor nieuwkomerskinderen in de basisschool? 

4. Meerjarenbeleid nieuwkomerskinderen?

 

Aanmelden 

Wij bieden deze bijeenkomst aan vanuit het ondersteuningstraject GOAB. Aanmelden kan onder vermelding van naam en gemeente bij: SecretariaatJongeKind@cedgroep.nl. Voor inhoudelijke vragen over de bijeenkomst, neem dan contact op met Nicoline Stufkens (N.Stufkens@cedgroep.nl) of Paulien Muller (p.muller@sardes.nl).

VVE

Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe Inburgeringswet van kracht, waarin een grotere rol voor de inburgering en integratie van nieuwkomers bij gemeenten komt te liggen. Ook deelname aan voorschoolse voorzieningen draagt bij aan de integratie van een gezin met jonge kinderen. Het is daarom van belang dat nieuwkomer-peuters zo snel mogelijk naar vve worden toegeleid.

In de praktijk kan de toeleiding van nieuwkomers-peuters om verschillende redenen haperen, bijvoorbeeld omdat er sprake is van wachtlijsten of omdat het rooster van de inburgeringslessen niet te combineren valt met de openingstijden van de peuteropvang. Ook organiseert lang niet elke gemeente met een asielopvang een vve-aanbod voor deze peuters, ook al worden sinds 1 januari 2019 middelen beschikbaar gesteld voor alle peuters die geregistreerd staan in de BRP.

Deel deze pagina: