Actueel

Sociaal-economische achtergrond van een leerling is van grote invloed op het advies over de vervolgopleiding08 september 2020

Sociaal-economische achtergrond van een leerling is van grote invloed op het advies over de vervolgopleiding

De sociaal-economische achtergrond van een leerling is van grote invloed op het advies over de vervolgopleiding, concludeert Kimberley Lek in haar proefschrift Teacher knows best?

Er is al jaren discussie rondom de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Ondanks dat we in Nederland twee sterke informatiebronnen tot onze beschikking hebben (een eindtoets en observaties van de groep 8-leerkracht), zijn er zorgen of de classificatie van leerlingen naar de verschillende VO-niveaus (vmbo, havo en vwo) wel zo eerlijk verloopt. Naar welke middelbare school mag een leerling uit groep 8? Het oordeel van de leraar is leidend. Maar is de Citotoets niet beter? Dat is de vraag die centraal staat in het proefschrift waarop Kimberley Lek 4 september 2020 promoveerde.

Aan de hand van een vergelijking onderzoekt Kimberley Lek in haar proefschrift of één van de informatiebronnen de voorkeur verdient bij het vaststellen van de classificatie voor het voortgezet onderwijs. Daarbij heeft de Utrechtse promovenda haar proefschrift opgedeeld in drie delen. In deel 1 en 2 onderzoekt ze enkele ‘gevaren’ en voordelen van respectievelijk toetsresultaten en leerkrachtoordelen. In het derde deel richt ze zich op de vergelijking en potentiële combinatie van toetsresultaten en leerkrachtoordelen.

De etnische achtergrond van een leerling in groep 8 heeft over het algemeen geen invloed op het schooladvies dat een leraar aan het eind van het jaar geeft. Wel zijn er grote verschillen per school: leerlingen met een migratie-achtergrond worden op sommige scholen opvallend over- of ondergeadviseerd. In het verleden kreeg deze groep als geheel relatief vaak een te laag schooladvies van de leraar, maar die trend lijkt inmiddels dus gekeerd.

Bekijk hier het proefschrift Teacher knows best van Kimberley Lek. 

Deel deze pagina: