Actueel

Extra middelen tegen leer- en ontwikkelachterstanden door corona: tweede tranche open18 augustus 2020

Extra middelen tegen leer- en ontwikkelachterstanden door corona: tweede tranche open

Het kabinet maakt € 244 miljoen vrij om onderwijsachterstanden en studievertraging als gevolg van COVID-19 voor leerlingen en studenten zoveel mogelijk te voorkomen. Scholen die hiervoor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s opzetten naast de reguliere onderwijstijd komen in aanmerking voor de extra middelen. De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) speelt hierbij, samen met gemeenten, een ondersteunende rol. 

Ondanks alle initiatieven, acties en maatregelen om onderwijs op afstand en de opvang van kwetsbare kinderen mogelijk te maken, lijkt kansengelijkheid voor sommige leerlingen en studenten door de tijdelijke sluiting van de scholen af te nemen. Een van de maatregelen van het kabinet is dan ook het ondersteunen van scholen en instellingen die naast het reguliere onderwijsprogramma maatwerk bieden voor kinderen, leerlingen en studenten om eventuele leerachterstanden te voorkomen.

Tweede tranche open

Scholen of instellingen kunnen tussen 18 augustus en 18 september een aanvraag indienen voor extra middelen om die extra programma's en ondersteuning vorm te geven. Denk aan extra onderwijsuren naast de gewone lesuren of programma’s in de weekenden of in de herfstvakantie. Ook kunnen mbo-instellingen extra begeleiding bieden aan studenten bij het vinden van een stageplek.

Het gaat hier om een tweede tijdvak. Heeft u ook in het eerste tijdvak een aanvraag ingediend? Dan moet u zich weer opnieuw registreren.

Lees hier meer over het ondersteunings- en inhaalprogramma op de pagina van ministerie van OCW.

 

 

Deel deze pagina: