Actueel

Wat verandert er in het nieuwe schooljaar voor het primair onderwijs?21 juli 2020

De Onderwijsinspectie start met een nieuw onderwijsresultatenmodel en hanteert een geactualiseerd onderzoekskader, ieder schoolbestuur actualiseert en herwaardeert de directie- en onderwijsondersteunende functies en vanaf nu moeten alle schoolpleinen rookvrij zijn. De PO-Raad heeft de belangrijkste wijzigingen voor het primair onderwijs op een rij gezet.

 

Actualiseren en herwaarderen functies OOP en directie

De bonden en PO-Raad hebben in de cao primair onderwijs afgesproken dat elk schoolbestuur uiterlijk 1 augu          stus 2020 de functies van onderwijsondersteunend personeel en directie actualiseert en herwaardeert. Lees er          hier meer over.

Aanvullend geboorteverlof

Op 1 juli is de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) in werking getreden. Deze wet geeft een verruiming van het geboorteverlof. 

Voorziening vroegtijdig aanmelden (VVA) van start voor (V)SO

Vorig jaar is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ van kracht geworden. Om aan deze wet te voldoen dienen scholen in het VSO vanaf september 2020 de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA) te gebruiken. Hierdoor wordt aanmeldinformatie van potentiele mbo-leerlingen op een veilige manier uitgewisseld.

Rookvrije schoolterreinen

Op 1 augustus moeten alle schoolpleinen rookvrij zijn, de NVWA gaat per 1 januari 2021 handhaven.

Een nieuw Onderwijsresultatenmodel

Vanaf dit schooljaar kijkt de Inspectie op een nieuwe manier of leerlingen genoeg geleerd hebben. De Inspectie kijkt in het nieuwe onderwijsresultatenmodel welke referentieniveaus leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen. Daarbij gebruikt ze een nieuwe maat om rekening te houden met de leerlingenpopulatie van een school: de schoolweging, berekend door het CBS.

Wijzigingen onderzoekskader 2020

Per 1 augustus zijn de geactualiseerde onderzoekskaders van kracht. Er zijn enkele kleine wijzigingen in het onderzoekskader aangebracht. Het meest in het oog springend is de wijziging in de WEC. Daarin is de norm voor het eindoordeel Zeer zwak aangepast.

Diverse subsidieregelingen

  • Extra kwartaal financiering nieuwkomers
  • Subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs
  • Veranderingen in SDE++ subsidie
  •  Experimenteerregeling ‘Samenwerking regulier en speciaal onderwijs

     

Voor meer informatie over de subsidieregelingen en de wijzigingen voor het Primair Onderwijs zie de site van de PO-raad.

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina: