Actueel

Expertmeeting: aandacht voor de mogelijkheden en belemmeringen voor ve bij 0 tot 2,5-jarigen30 juni 2020

Expertmeeting: aandacht voor de mogelijkheden en belemmeringen voor ve bij 0 tot 2,5-jarigen

Het landschap rondom het onderwijsachterstandenbeleid en het vergroten van kansen voor kinderen verandert. Mede dankzij het actieprogramma Kansrijke Start, is er steeds meer aandacht voor de zeer vroege ontwikkeling van een kind.

Problemen in de ontwikkeling van kinderen kunnen voorkomen worden door de risicofactoren in een gezin, zoals stress en verslaving. Maar ook door beschermende factoren zoals warmte en affectie te beïnvloeden. Het Rijk wil daarom (aanstaande) ouders die het nodig hebben eerder bereiken en ondersteunen[1]. Binnen het actieprogramma zijn de gemeenten de regievoerder als het gaat om het bouwen en/ of versterken van de lokale coalities, om zo tot een gezamenlijke aanpak te komen met betrekking tot de eerste 1000 dagen van kinderen.

 

Urgentie van het thema

In de eerste 1000 dagen wordt de basis gelegd voor verdere ontwikkeling van een kind. Daar aansluiten lijkt een hoge opbrengst te hebben. Zoals op de website van ‘Kansrijke Start’ staat: ‘Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst’. Vroeg starten betekent starten bij de (toekomstige) ouder: voor de leeftijd 0-2,5 jaar geldt temeer dat je de kinderen bereikt door de ouders te bereiken. 

 

Verslag GOAB expertmeeting 

Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende waardevolle voorbeelden gedeeld van gemeentelijk aanbod voor 0 - 2,5 jaar vanuit Rotterdam, Waalwijk, Breda en Steenwijkerland. Ook de opbrengsten van de bijeenkomst zijn in kaart gebracht. Kijk hier voor het verslag van de expertmeeting.[1] Kamerbrief over programma Kansrijke Start, 11-09-2018

Deel deze pagina: