Actueel

Uitslag poll: wat doet uw gemeente aan taalstimulering?25 juni 2020

Gedurende een aantal maanden konden bezoekers van de site een poll invullen over taalstimulering in de gemeente, n.a.v. de mate van ontlezing bij kinderen. Dit zijn de uitkomsten!

 

 

 

De meest recente resultaten uit het PISA-onderzoek 'Leesvaardigheid onder scholieren daalt' zijn hier te vinden. Hieruit blijkt dat zowel de leesvaardigheid als het leesplezier van Nederlandse 15-jarigen is in de afgelopen jaren gedaald. De belangrijkste feiten die naar voren komen in het onderzoek zijn de volgende:

Leesvaardigheid afgenomen

Van alle 77 landen die aan PISA-2018 hebben deelgenomen, hebben 23 landen een hogere score voor leesvaardigheid behaald dan Nederland. In Nederland is de leesvaardigheid tussen 2015 en 2018 gedaald. Deze afname zien we niet terug in de gemiddelde score van de 35 OESO-landen waarmee Nederland over de jaren heen vergeleken kan worden. In alle voorgaande PISA-metingen zaten Nederlandse leerlingen voor leesvaardigheid nog boven dit OESO-gemiddelde. In 2018 is er echter geen verschil meer.

Onvoldoende geletterd

In Nederland is bijna een kwart van de leerlingen onvoldoende geletterd in lezen. Dit is niet hetzelfde als laaggeletterd, maar betekent dat een leerling onvoldoende is toegerust om als zelfstandige en mondige burger deel te nemen aan de huidige samenleving. Nederlandse leerlingen blijken meer moeite te hebben met het evalueren van en reflecteren op teksten dan leerlingen uit OESO-landen. Nederland scoort echter hoger dan het OESO-gemiddelde op het onderdeel informatie zoeken. Tussen Nederland en de OESO is er geen verschil in de gemiddelde vaardigheid in het onderdeel het begrijpen van teksten.

Weinig plezier in lezen

Het leesplezier van Nederlandse leerlingen is lager dan in alle andere landen en is in de afgelopen negen jaar afgenomen. Ongeveer 60% van de Nederlandse leerlingen leest alleen als het moet of om informatie op te zoeken. Bijna de helft van de 15-jarigen vindt lezen tijdverspilling. Voor slechts een vijfde van de leerlingen is lezen een van de favoriete hobby’s. Meisjes zijn niet alleen betere lezers, maar vinden lezen ook leuker dan jongens. Zowel de leesvaardigheid als het leesplezier van Nederlandse 15-jarigen is in de afgelopen jaren gedaald.  

Deel deze pagina: