Actueel

Ouderbetrokkenheid in vve en primair onderwijs – een overzicht16 juni 2020

Ouderbetrokkenheid in vve en primair onderwijs – een overzicht

De betrokkenheid van ouders kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leerresultaten van hun kinderen. Dit blijkt overduidelijk uit verschillende onderzoeken. We weten ook het een en ander over wat ouders kunnen doen om die ontwikkeling te stimuleren. Minder duidelijk is hoe we ouders kunnen helpen hun betrokkenheid te vergroten. Maar we kennen inmiddels wel een aantal voorbeelden van succesvolle interventies.

 

Bekijk het thematisch overzicht ouderbetrokkenheid, inclusief de geraadpleegde bronnen.

 •  Thuisbetrokkenheid helpt

   Vooral van ouderbetrokkenheid thuis kunnen we effecten op leerlingresultaten verwachten. 

 • Ouderbetrokkenheid in gezinnen met sociaal-economische achterstand

  Veel initiatieven om ouderbetrokkenheid te vergroten zijn gericht op gezinnen met een sociaal-economisch zwakkere positie. Het doel is onderwijsachterstanden van de kinderen te voorkomen of verkleinen. Onderzoek laat zien dat ouderbetrokkenheid daar inderdaad een belangrijke bijdrage aan kan leveren, juist binnen deze gezinnen.

 • Voor- en vroegschoolse educatie: gezinsgerichte programma’s

  Gezinsgerichte programma’s zijn bedoeld om de thuisbetrokkenheid te stimuleren van ouders met jonge kinderen, van 2 tot en met 5 jaar. Uit internationale overzichtsstudies weten we dat deze programma’s effect hebben, maar de grootte daarvan valt tegen.

 • Leergemeenschappen stimuleren dialoog tussen ouders en school

  Ouders en leraren kunnen samenwerken in ‘leergemeenschappen’, waarin ze van gedachten wisselen over de onderlinge samenwerking. 

 • Gerichte interventies zijn beloftevol

  Uit studies wordt steeds duidelijker dat een gerichte aanpak beloftevol is. Voor jonge kinderen is voorlezen een effectieve interventie op de korte termijn, bijvoorbeeld met het programma de VoorleesExpress. 

   

  Lees meer over ouderbetrokkenheid in vve en primair onderwijs, en neem een kijkje in de NRO-studies inzake ouderbetrokkenheid op de website van NRO.

   

Deel deze pagina: