Actueel

Inhaal- en ondersteuningsprogramma alleen voor kindercentra met geregistreerd ve-aanbod10 juni 2020

In de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s VE is aangegeven dat voor de programma’s alleen peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie in aanmerking komen. Aanvullend hierop aandacht voor het volgende: het aanbod kan alleen worden georganiseerd op kindercentra die met een aanbod van voorschoolse educatie staan geregistreerd in het LRK. Alleen deze kindcentra komen in aanmerking voor de subsidie. Dat betekent dat de gemeente bij de kindercentra in kwestie in het LRK ‘Ja’ moet hebben aangemerkt voor voorschoolse educatie. Mocht het onverhoopt zo zijn dat deze registratie niet op orde is (terwijl de kindercentra wel degelijk een regulier ve-aanbod hebben), dan moet dit zo snel mogelijk door gemeenten worden geüpdatet in het LRK. Als het reguliere ve-aanbod niet uiterlijk op 28 juni juist geregistreerd is in het LRK, dan wordt de aanvraag afgewezen.

 

U kunt dit controleren op https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/. Mocht het onverhoopt zo zijn dat deze registratie niet op orde is (terwijl de kindercentra wel degelijk een regulier ve-aanbod hebben), en wil de instelling toch in aanmerking komen voor de subsidie, dan vraagt dit actie van zowel de subsidieaanvrager (de houder) als van de gemeente:

  • Het online aanvraagformulier staat niet open voor instellingen die op 7 juni niet met een ve-aanbod geregistreerd stonden in het LRK. Houders van kindercentra waarvoor het aanvraagformulier om deze reden niet werkt moeten zo snel mogelijk een melding doen bij DUS-I om toch een aanvraag te kunnen doen. Deze melding moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk op donderdag 25 juni om 12.00 uur binnen zijn bij DUS-I, en moet worden gedaan op de op de website van DUS-I omschreven wijze. De aanvraag zelf moet vervolgens net als bij alle instellingen uiterlijk op zondag 28 juni binnen zijn.

 

Let op: het bovenstaande geldt alleen voor kindercentra die wel een regulier, door de gemeente gesubsidieerd, ve-aanbod voor peuters met een ve-indicatie hebben, maar waarvan de registratie van het ve-aanbod in het LRK niet op orde is. Kindercentra zonder gesubsidieerd ve-aanbod voor peuters met een ve-indicatie komen sowieso niet in aanmerking.

Deel deze pagina: