Actueel

Handreiking voor gemeenten: Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voor nog betere voorschoolse educatie03 juni 2020

Handreiking voor gemeenten: Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voor nog betere voorschoolse educatie

Vanaf januari 2022 zijn alle kindercentra die voorschoolse educatie (ve) aanbieden verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie in te zetten. Het doel is de kwaliteit van de voorschoolse educatie op locatie te verhogen door de uitvoering van kwaliteits-verhogende beleidsmaatregelen en/of het coachen van pedagogisch medewerkers.

Dit besluit van 20 september 2019 is een aanvulling op de eerder genomen maatregel in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) ter verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang. Ook daar is sinds 1 januari 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker kinderopvang (ko) verplicht. 

Deze handreiking voor gemeenten heeft het GOAB-consortium geschreven om gemeenten te ondersteunen bij de invoering van het besluit van september 2019, gericht op de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie. Door tijdig daarover in gesprek te gaan met de opvangorganisaties, is er genoeg tijd om de juiste keuzes te maken in bijvoorbeeld de begroting, kwaliteitszorg, doorgaande lijn en om een plan te maken voor het aantrekken van personeel en opleiden van het huidige personeel.

De handreiking informeert over de volgende onderwerpen:

1. Toelichting besluit: Waarom deze maatregel?

2. Spelregels: Wat zijn de afspraken waar we aan moeten voldoen?

3. Vormen: Hoe zet je de hbo’er in? En wat zijn de taken?

4. Hoe organiseer je het? Hoe gaan we het regelen met elkaar?

5. Tijdslijn: Welke stappen moet de gemeente en de kindercentra doorlopen om in 2022 het besluit te hebben ingevoerd in de gemeente?

Deel deze pagina: