Actueel

Subsidieregeling verlengde schooltijd/zomerscholen27 mei 2020

Zoals onder GOAB-nieuws aangekondigd op 19 mei in het bericht van het ministerie OCW komt er extra geld beschikbaar voor het onderwijs. Deze middelen zijn bestemd voor leerlingen en deelnemers om extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging, veroorzaakt door de sluiting van scholen of instellingen als gevolg van de uitbraak van het corona-virus. 

In totaal gaat het om €244 miljoen. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld:

-          VVE       € 7 mln

-          PO         € 102 mln

-          VO         € 65 mln

-          MBO     € 68 mln

-          Onderzoek, monitoring en communicatie: € 2 mln

  • Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen subsidie aanvragen voor maximaal 10% van het aantal leerlingen en studenten op de school of instelling.
  • Als een school in het primair onderwijs een positieve achterstandsscore heeft in kader van Onderwijs Achterstanden Beleidsmiddelen (OAB), of een school in het voortgezet onderwijs in aanmerking komt voor aanvullende bekostiging uit de Regeling leerplusarrangement vo, kan de school in totaal voor 20% van het aantal leerlingen subsidie aanvragen.

Het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal leerlingen of deelnemers dat zal deelnemen aan het inhaal- en ondersteuningsprogramma, te vermenigvuldigen met € 900.

Er zijn drie tijdvakken waarin scholen en instellingen het inhaal- en ondersteuningsprogramma kunnen aanbieden: 

1.Eerste tijdvak: 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 

Het moment voor het aanvragen van de subsidie bij het eerste tijdvak loopt van 2 juni 2020 tot en met 21 juni 2020. 

2. Tweede tijdvak: 1 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021 

Het moment voor het aanvragen van de subsidie loopt van van 18 augustus 2020 tot en met 18 september 2020. 

3. Derde tijdvak: 1 december 2020 tot en met 31 augustus 2021 

Als er nog budget beschikbaar is na de eerste twee tijdvakken wordt dit beschikbaar gesteld in een derde tijdvak. De aanvraagperiode voor het derde tijdvak is 19 oktober 2020 tot en met 1 november 2020.  

 

Het aanvraagformulier staat vanaf 2 juni op de site, daarmee wordt inzichtelijk aan welke voorwaarden een subsidieaanvraag moet voldoen.

Lees hier meer informatie op de site van de Rijksoverheid. Op 25 mei is de bijbehorende subsidieregeling uitgebracht.

 

Deel deze pagina: