Actueel

Extra geld onderwijs door coronacrisis19 mei 2020

Extra geld onderwijs door coronacrisis

Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs. Er gaat €200 miljoen naar studenten om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Daarnaast investeert het kabinet €244 miljoen in het basis-, voortgezet onderwijs en mbo als extra ondersteuning voor leerlingen die dat door de coronacrisis nodig hebben.

De eerste subsidieaanvragen zijn mogelijk vanaf 2 juni.

Er wordt ook extra geld uitgegeven om onderwijsachterstanden van peuters in de voorschoolse educatie en leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs te voorkomen. Subsidie-aanvragen lopen via scholen en instellingen.

Nieuwkomerskinderen en hun ouders spreken vaak de Nederlandse taal nog niet goed. Daarom werkt het thuisonderwijs minder goed voor nieuwkomersleerlingen dan voor leerlingen die de taal wel machtig zijn. Om deze achterstand aan te pakken stelt het kabinet €21 miljoen beschikbaar. 

Scholen in het basisonderwijs kunnen financiële hulp aanvragen bij het bieden van hulp en maatwerk. VE en scholen bepalen zelf welke kinderen deelnemen.  Er is geen verplichting voor leraren, noch leerlingen om deel te nemen.

Lees hier het volledige bericht op de site van de Rijksoverheid.

Deel deze pagina: