Actueel

Nieuwe informatie onderwijs geven op afstand voor gemeenten, onderwijs en kinderopvang09 april 2020

Nieuwe informatie onderwijs geven op afstand voor gemeenten, onderwijs en kinderopvang

De maatregelen van het kabinet voor de aanpak van het coronavirus, vragen veel van het onderwijs. Scholen in het po, vo en mbo blijven t/m 28 april dicht. 21 april is gecommuniceerd dat de po opent vanaf 11 mei. Evenals het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd, kinderdagverblijven, gastouderopvang en de bso, deze gaan 11 mei weer van start. Het voortgezet onderwijs bereidt zich voor om per 2 juni als '1,5-meterschool' open te gaan. Voor het tertiair onderwijs wordt ten minste tot 20 mei vastgehouden aan de huidige maatregelen. Er wordt daarom nog steeds hard gewerkt aan het vormgeven van onderwijs op afstand.

Online lessen of andere vormen van leren op afstand bieden de mogelijkheid om onderwijs te geven aan leerlingen die niet fysiek op school aanwezig zijn. Via digitale wegen is het mogelijk om contact met elkaar te hebben en leerlingen instructie te geven. Daarnaast is het mogelijk om toegang te bieden tot (digitaal) lesmateriaal en opdrachten, om digitaal (formatief) te toetsen en om leerlingen te laten samenwerken.

Onderstaand een aantal waardevolle initiatieven in relatie tot digitaal onderwijs.

 • Hou de site van les op afstand in de gaten voor de laatste digitale oplossingen in het onderwijs.
 • NRO heeft ook in kaart gebracht wat wel en niet werkt met betrekking tot afstandsleren, te zien op de site van NRO. Ook publiceerde NRO wat er uit onderzoek bekend is over hoe ouders op een goede manier kunnen helpen bij thuisonderwijs. In de publicatie is ook aandacht besteed aan thuisonderwijs en gelijke kansen.
 • Hierbij een interessante publicatie van HundrED & de OECD over effectief onderwijs tijdens de coronacrisis. 
 • Op veel plekken ontstaan ook initiatieven voor de ve peuters. Verschillende organisaties gebruiken social media om te communiceren en leuke en leerzame activiteiten te verspreiden en te delen, zoals op het platform 'Thuis met je peuter'.
 • Deze pagina met SLO-publicaties kunnen ouders wellicht helpen te dienen als leuke en leerzame activiteiten voor de kinderen. Hierbij tips vanuit SLO voor begeleiding van leerlingen op afstand.
 • De leden van EDventure staan klaar met een gratis online spreekuur voor vragen over afstandsonderwijs.

   

   

   

   

 

 

 

Deel deze pagina: