Actueel

Coronavirus - informatie voor GOAB-ambtenaren03 april 2020

Er komt deze crisisperiode veel op GOAB-ambtenaren af, en er ontstaan vragen over de gevolgen van de coronacrisis. Om de vragen te ondervangen over het doorgaan (van de financiering) van vve, noodopvang en de relatie tot vve en over thuisondersteuning voor vve-ouders te ondervangen heeft het consortium onderstaand document opgesteld.

 

1. Financiering vve en peuteropvang

a. Betalen kosten niet-KOT ouders. vdzvdvOuders met recht op kinderopvangtoeslag (KOT) krijgen van het Rijk de kosten voor de in de periode 16 maart – 6 april niet-afgenomen kinderopvang (0 – 12 jaar) terug. Ouders worden verzocht de facturen wel te betalen; de KOT loopt dan ook gewoon door (zie ook op de websites van de brancheorganisaties kinderopvang, bijvoorbeeld hier).

OCW en VNG zijn met SZW en de brancheorganisaties in overleg over de teruggaaf van de kosten voor niet-KOT ouders. Gemeenten komen deze ouders tegemoet in de kosten voor peuteropvang en (delen van het) vve-aanbod. Zodra hier duidelijkheid over is, zullen wij dit via een Nieuwsflits aan jullie laten weten. 

b. Betalen facturen aanbieders.

Mocht er sprake zijn van betaling van vve op basis van facturatie achteraf van daadwerkelijk afgenomen uren – gemeenten kunnen, in overleg met juridische zaken, aanbieders vragen om in deze periode niet de daadwerkelijk afgenomen aantallen te factureren maar de normaal te verwachten aantallen. Vanuit OCW het volgende bericht hierover: Gemeenten kopen ve-plekken in of subsidieren deze voor doelgroeppeuters. Door overmacht kunnen de kinderopvangorganisaties die ve nu niet bieden. Om te zorgen voor continuïteit van het aanbod is het belangrijk om deze financiering vanuit de gemeente wel voort te zetten. Vanuit rechtmatigheid kan dit: de middelen zijn immers nog steeds bedoeld om te zorgen voor voldoende aanbod in aantal en spreiding van ve voor kinderen met een risico op een achterstand in de Nederlandse taal.

2. Noodopvang en vve

Gemeenten zijn druk bezig met het organiseren of coördineren van noodopvang (24/7), die er is voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Sinds dit weekend is de noodopvang er ook voor kwetsbare kinderen en jongeren. Kwetsbare kinderen is een lastig te definiëren groep. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig zijn, maar bijv. ook om kinderen met (ernstige) ontwikkelingsstoornissen. We kunnen kwetsbare kinderen onderverdelen in drie categorieën: kinderen zonder veilige thuissituatie, kinderen met onvoldoende mogelijkheid om thuis te leren en kinderen die thuis niet goed te begeleiden zijn in verband met speciale ondersteuningsbehoeften. Gemeenten betrekken onder andere onderwijs en de gemeentelijke toegang (wijkteams, sociale teams) bij het in beeld brengen van de kwetsbare kinderen. Vergeet hierbij ook de categorie SMI-kinderen niet. Er is op dit moment geen sprake dat kinderen met een vve-indicatie ook als categorie in aanmerking komen voor noodopvang, tenzij de ouders een cruciaal beroep hebben. Een vve-indicatie valt op dit moment niet onder de landelijke definitie van kwetsbare kinderen. 

Zie ook meer informatie over de noodopvang en de kamerbrief van 25-3 en van 30-3 opgesteld door Van Ark over noodopvang. En dit nieuwsbericht over opvang in Dordrecht voor kwetsbare kinderen. Voor antwoorden op vragen over noodopvang zie de website van VNGfora VNG en VNG nieuws.

3. Thuisondersteuning voor vve-ouders

Wij krijgen ook vragen over wat er mogelijk is om vve-ouders thuis te ondersteunen juist in deze tijd. Het ministerie OCW is bezig met het in kaart brengen van alle initiatieven die bijdragen aan het voorkomen van een grotere kansenongelijkheid. Via www.goab.eu houden we jullie op de hoogte van de ontwikkeling van dit platform. Mogelijk zijn er lokale interventies te organiseren, in overleg met de bibliotheek en/of JGZ. 

4. Invoering 960 uur

Er zijn tot slot gemeenten die vragen of de invoering van 960 uur ve per 1 augustus wel doorgaat of mogelijk wordt uitgesteld. Het is op dit moment nog te vroeg om in te kunnen schatten wat precies de gevolgen zijn van deze corona-periode voor de urenuitbreiding. Vooralsnog is er geen sprake van uitstel. Het ministerie houdt dit goed in de gaten. Mochten hier berichten over zijn, dan zullen wij ook dit direct via een Nieuwsflits aan jullie laten weten. 

 

Voor vragen neem dan contact op met je kenniskringleider.

Deel deze pagina: