Actueel

Achterstandsscores per basisschoolvestiging04 maart 2020

Achterstandsscores per basisschoolvestiging

De achterstandsscores 2019 zijn inzichtelijk gemaakt. De tabellen geven de achterstandsscores per basisschoolvestiging op 1 oktober 2019, inclusief een uitsplitsing naar onderbouw en bovenbouw en zijn februari 2020 gepubliceerd.
Bekijk hier de Tabel achterstandsscores scholen 2019 en toelichting.

 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in eerder onderzoek op verzoek van het ministerie heeft ontwikkeld. Dat kan door met de indicator de onderwijsscores per leerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per basisschoolvestiging. Deze scores drukken dan de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over scholen kan verdelen.

Deel deze pagina: